Solidariteit met Oekraïners

Hebt u huisvesting ter beschikking voor één of meerdere vluchtelingen uit Oekraïne?

Vul hier het formulier in

Het Brussels Gewest heeft een digitaal burgerplatform ontwikkeld dat kandidaat-gastgezinnen een beveiligde ruimte biedt waar ze de kenmerken van hun tijdelijke accommodatie kunnen specificeren.

In deze video wordt uitgelegd hoe dit platform werkt.

Administratieve procedures

Een Europese richtlijn die in Belgisch recht is omgezet, voorziet in minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming aan Oekraïense onderdanen die in Oekraïne verblijven en hun gezinsleden, alsook aan de onderdanen van derde landen of staatlozen die in Oekraïne bescherming genieten en hun gezinsleden. Er wordt een registratie verricht en een attest van tijdelijke bescherming afgegeven indien aan de voorwaarden voor het verlenen van tijdelijke bescherming is voldaan.

Met dit attest geeft het gemeentebestuur van de woonplaats aan de betrokkene een A-kaart af die één jaar geldig is (voor meer inlichtingen hier https://dofi.ibz.be/nl/themes/ukraine/tijdelijke-bescherming).

Інформація українською мовою : https://dofi.ibz.be/en/themes/ukraine/ukraina/vremennaya-zaschita

Om hiervan te kunnen genieten, moeten bepaalde stappen worden ondernomen bij de gemeente.
U heeft een verblijfplaats in de gemeente Anderlecht en u bent in het bezit van een attest van tijdelijke bescherming: Indien u reeds in het bezit bent van een attest van tijdelijke bescherming, mag u zich naar de gemeente begeven om een A-kaart, die geldig is voor 1 jaar, aan te vragen. Daarvoor dient u een mail te sturen naar het adres vreemdelingenanderlecht.brussels met als vermelding in het onderwerp : “OEKRAINE + Naam(-en) en Voornaam (-en)”.

Gelieve bij de mail toe te voegen :

  • Uw attest van tijdelijke bescherming
  • Een geldig paspoort; indien u niet over een geldig paspoort beschikt, andere documenten die uw identiteit bewijzen (een oud paspoort, een nationale identiteitskaart, een rijbewijs, akten van de burgerlijke stand).
  • 2 recente en conforme foto's

Na uw bezoek aan het loket zal er een woonstonderzoek worden uitgevoerd om na te gaan dat u wel degelijk op het verklaarde adres verblijft. Gelieve dan ook duidelijk uw naam en voornaam aan te brengen op de bel en op de brievenbus.

Enkel na een positief woonstonderzoek zal de A-kaart kunnen worden aangevraagd. In afwachting van de A-kaart zal u een document ontvangen dat tijdelijk uw verblijf dekt (bijlage 15). De datum voor uw tweede afspraak zal u worden meegedeeld door de loketbediende bij uw eerste bezoek aan de gemeente.

Meer info: www.helpukraine.brussels

More info (English): www.helpukraine.brussels/uk