Voorstelling project "Go Wayez"

In de Wayezstraat worden grootschalige werkzaamheden uitgevoerd: renovatie van het rioolnet en ondergrondse installaties, tramsporen die worden vervangen door exemplaren met een bedekking die trillingen absorbeert, voetpaden en parkeerzones die worden heringericht... Deze werken zijn noodzakelijk en dus kan er worden nagedacht over de herinrichting om het verkeer in de Wayezstraat vlotter te laten verlopen en deze straat een nieuwe dynamiek mee te geven.

 Hoe kunnen we de ruimte herbekijken om voor een betere toegang (auto’s, openbaar vervoer, voetgangers, fietsers) en een betere leefomgeving te zorgen.

Meer info
02 526 21 52 - mobiliteit@anderlecht.brussels