‘s Woensdags met Erasmus


#1 De oneerbiedige Erasmus: De Lof der Zotheid

 

Maandelijkse bijeenkomsten om in gezelschap van specialisten het gedachtegoed van Erasmus te ontdekken. De belangrijke teksten van onze geëngageerde filosoof en onvermoeibare reiziger die ertoe heeft bijgedragen de Europese cultuur vorm te geven zullen worden bestudeerd.

Andere data

  • 2021-11-24 20:00:00 UTC