Het Reizigershuis

Het Reizigershuis is een unieke plek in Brussel, waar onthaal en gezelligheid centraal staan en ontmoetingen tussen verschillende culturen gepromoot worden.

Er is ook ruimte voor sociale permanentie voor nieuwkomers en een socioculturele ruimte rond internationale solidariteit. De oprichting van dit huis is de concretisering van een vraag die voortkwam uit de rondetafelgesprekken met burgers in de herfst van 2017, die ging over het thema « Welke plaats is er weggelegd voor de nieuwe Anderlechtenaren? ».

Brochure bilingue.jpg

Planning