Dienst Stedenbouwkundige Archieven

Dienst Stedenbouwkundige Archieven

Adres

Veeweidestraat 100

De raadpleging van de stedenbouwkundige archieven is openbaar en tegen betaling.
 
Als u echter kopieën van de geraadpleegde dossiers wenst te verkrijgen, zal u worden gevraagd om een eigendomsakte of, in voorkomend geval, een volmacht van de eigenaar die u de toestemming geeft om een kopie van de elementen van het stedenbouwkundig dossier te verkrijgen, alsook een kopie van de identiteitskaart van de eigenaar.
Zonder voorlegging van deze documenten worden geen kopieën afgeleverd.
 
De archieven kunnen alleen op afspraak worden geraadpleegd van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30.
 
Gelieve bij voorkeur een afspraak aan te vragen per e-mail op het volgende adres:
archives@anderlecht.brussels of op het platform https://www.irisbox.irisnet.be 
 
U moet het volgende doen:
 

  1. Vermeld het (de) volledige adres(sen) van het (de) goed(eren) dat (die) u wilt raadplegen
  2. Geef uw hoedanigheid aan (eigenaar, koper, advocaat, notaris...)
  3. Voeg, indien van toepassing, het eigendomsbewijs of de volmacht en een kopie van de identiteitskaart bij
  4. Vermeld uw telefoonnummer

 
Aan kopieën en scans van documenten en plannen zijn ook kosten verbonden. Retributiereglement uitgeven van admin doc 2-2.pdf (anderlecht.be)
 
Betaling is enkel mogelijk via Bancontact.
 
Raadpleging van dossiers uit het archief = 30.09 EUR
Reproductie op papier:
A4 zwart-wit = 0,21 EUR/zijde
A4 kleur = 1,03 EUR/zijde
A3 zwart-wit = 0,41 EUR/zijde
A3 kleur = 1,54 EUR /zijde
Afdrukken van een plan > A3 zwart-wit = 6,18 EUR
Afdrukken van een plan > A3 kleur = 17,51 EUR
 
Digitale reproductie:
A4 zwart-wit = 0,11 EUR/zijde
A4 kleur = 0,31 EUR/zijde
A3 zwart-wit = 0,21 EUR/zijde
A3 kleuren = 0,61 EUR/zijde Groter dan A3 = 2,98 EUR
 
In geval van absolute noodzaak is telefonische permanentie beschikbaar van maandag tot vrijdag van 8u00 tot 9u30 uur op het volgende nummer: 02/558.08.39
 

 

Telefoon
02 558 08 39