Ketsjes schildere brussels


Ketsjes Schildere Brussels is een samenwerkingsproject met scholen en gemeenten, dat deel uitmaakt van de reeks jongerenprojecten van Brusseleir!. Het doel? De Brusselse taal in het hart van jongeren brengen en hun verbeelding prikkelen.

 

Brussel is een stad van talen. Meerdere talen spreken is een onmisbaar deel van de Brusselse identiteit en jonge generaties groeien hier meertalig op. Een kennismaking met de authentieke Brusselse taal is een waardevolle toevoeging.


Ketsjes schildere Brussels is een project dat kinderen uit het 5e en 6e leerjaar onderdompelt in het Brussels dialect en hen laat kennismaken met de spreekwoorden die het zo kleurrijk maken. De kinderen werden uitgenodigd om deze spreekwoorden op creatieve wijze te verbeelden. Het resultaat ? Een levendige reeks exposities in lokale scholen en gemeenschappen, alsook in opvallende Brusselse locaties zoals de VGC-Raad, Muntpunt en natuurlijk, Zinnema.

Andere data