Wandeling: de geologie van het pajottenland in Brussel


Het Pajottenland, het deel van Vlaams-Brabant en het Brussels gewest ten westen van Brussel, is landschappelijk heel aantrekkelijk. Het gebied vormt een lappendeken van heuvels en beekvalleien. Omdat de bodem uit leem bestaat, is het een zeer vruchtbare streek. Landbouw is er bijgevolg al eeuwen en nog steeds de voornaamste economische activiteit. Maar waar komt die leem vandaan ? En hoe zijn de heuvels en beekvalleien ontstaan ? Is het Pajottenland altijd geweest zoals nu ? Op deze vragen en veel andere verneem je het (verrassend) antwoord tijdens de excursie ‘Geologie van het Pajottenland’ op 22 april 2018.

Andere data