Ander afval

 • Grof huisvuil, breng je naar het containerpark of je laat het ophalen bij je thuis.
  Je mag elke dag tot 3m³ binnenbrengen in een containerpark.
  Bel naar 0800 981 81 voor een afspraak. Elk gezin mag 1 keer 3m³ afval per jaar gratis laten ophalen.
    
 • Transparant glas, (gekleurd of niet), gooi je in de glasbol of breng je naar het containerpark. ;
     
 • Elektrische toestellen zoals een mixer of een stofzuiger, kan je kwijt in het containerpark ; of terugbrengen naar de winkel?
    
 • Bouw- en renovatieafval, zoals bakstenen en tegels, kan je kwijt in het containerpark of je laat het ophalen
    
 • Huishoudelijk chemisch afval, zoals frituurvet of spuitbussen, breng je binnen in het containerpark of een inzamelpunt van Proxy Chimik ;
    
 • Geneesmiddelen breng je binnen bij de apotheker en horen niet in een vuilniszak of in het containerpark.

Tip : Controleer eerst of je grof huisvuil niet kan worden gerecycleerd. Koop je een nieuw toestel, dan is de verkoper verplicht het oude toestel terug te nemen. Dat geldt voor informaticamateriaal, grote huishoudapparaten, audiovisuele toestellen, elektrisch gereedschap.

Bekijk ook de informatie over de mobiele containerparken om zeker te weten of je je afval hier kwijt kunt.

Twijfels? Contacteer ons of neem een kijkje op de website van Net Brussel