Boodschap van de wnd. burgemeester, Fabrice Cumps

Beste Anderlechtenaar,

De Nationale Veiligheidsraad is deze donderdagavond bijeengekomen om drastische maatregelen te nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze vergadering werd gevolgd door een Gewestelijke Veiligheidsraad, waaraan ik in de hoedanigheid van waarnemend burgemeester heb deelgenomen om de uitvoering ervan in de 19 gemeenten op elkaar af te stemmen.

Deze maatregelen van ongekende omvang zijn bedoeld om de verspreiding van de epidemie te vertragen, zodat de capaciteit van onze ziekenhuizen nooit wordt overschreden en men altijd in staat zal zijn om de meest getroffen patiënten te verzorgen.

Op het niveau van de gemeente en het OCMW van Anderlecht, volgt een crisisgroep onder mijn voorzitterschap sinds het begin van de epidemie dagelijks de evolutie van de situatie op en neemt deze alle nodige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, met inbegrip van de sluiting van de gemeentelijke infrastructuren en de afgelasting van evenementen.

Deze maatregelen zijn proportioneel en een stikte toepassing van de federale en gewestelijke instructies en het advies van de experts.

Twee principes leiden onze acties:

  • de continuïteit van de openbare dienstverlening, opdat we steeds in staat zouden zijn de nodige diensten te verlenen aan onze medeburgers, met name de meest kwetsbare onder hen;
  • wat de scholen betreft, de opvang van de kinderen van de eerstelijnswerkers in de strijd tegen de ziekte, in het bijzonder het verplegend personeel en de hulpdiensten.

Onze structuren zijn stevig, vooral omdat ze bestaan uit vrouwen en mannen wier dienstbaarheid aan de gemeenschap een van hun kernwaarden is. Ik denk ook aan het verplegend personeel en de hulpdiensten, waarvan de inzet belangrijk is. Ik weet dat ik op hen kan rekenen om onze gemeente te steunen en zo het hele land te helpen om deze crisis te doorstaan.

Ik doe een beroep op uw verantwoordelijkheidszin door u te vragen om thuis te blijven als u zelfs maar milde symptomen van een infectie heeft. Het is belangrijk voor zichzelf en voor anderen te zorgen.

De inzet is niet individueel, maar collectief. Solidariteit en wederzijdse hulp zijn essentieel om door deze epidemie heen te komen. Ik weet dat Anderlechtenaren bij tegenspoed nooit de moed opgeven. Samen komen we door deze crisis heen.

Fabrice Cumps, wnd. burgemeester