Covid: testen van asymptomatische hoogrisicocontacten

In de praktijk betekent dit dat hoogrisicocontacten van een besmette persoon die zelf geen symptomen vertonen, via de contacttracing een code voor staalname zullen verkrijgen. Indien het hoogrisicocontact plaats vond in een collectiviteit (bv. scholen of bedrijven), is de coördinerend arts van de collectiviteit verantwoordelijk voor het genereren van deze code. Burgers die terugkeren uit een rode zone in het buitenland dienen een PLF in te vullen die het gelopen risico evalueert. Wanneer zij op basis van hun gedrag tijdens hun buitenlands verblijf getest moeten worden, ontvangen ook zij de activatiecode per sms. Buiten deze gevallen kan een huisarts uiteraard nog steeds een activiatiecode aanmaken op basis van zijn eigen risico-analyse of voor die gevallen waar bovenvermelde werkwijze niet gevolgd kon worden.
Zij kunnen met deze code naar een triage- en staalafnamecentrum, waar de staalname voor een PCR- test gebeurt, op dag 7 beginnend de dag na het laatste hoogrisicocontact of terugkeer naar België.

Daarvoor kunnen zij een reservatie maken via de reservatietool die bereikbaar is via mijngezondheid.belgie.be.

Via de website mijngezondheid.belgium.be kunnen asymptomatische hoogrisicocontacten een quarantaine-attest voor hun werkgever downloaden, en ook het resultaat van hun test raadplegen. We volgen deze procedure om de administratieve druk op de huisartsen te verlichten.
De officiële geldigheidsduur van het quarantaine-attest blijft 10 dagen om alle situaties te kunnen ondervangen.