Industrieel erfgoed langs het kanaal van Charleroi

De grote brouwerijen en maalderijen vestigen zich langs het kanaal, waarlangs de grondstoffen worden aangevoerd. Dit geldt ook brouwerij Sint-Guido, die in 1924 werd tot Brouwerij Atlas wordt omgedoopt, en voor maalderij Moulart, opgericht in 1903. Ten slotte strijken ook verschillende industrieën neer die van de steenkoolaanvoer afhankelijk zijn, zoals de elektrische centrale die de Brusselse Trammaatschappij hier in 1903 bouwt. Deze drie gebouwen zijn nu beschermde monumenten en unieke getuigenissen van de lang vervlogen industriële activiteiten rond het kanaal van Charleroi.

Brouwerij Atlas (photo 12.1)

met-04.jpg

Kruidmolenstraat 60
In 1912 wordt aan de “kleinemolen” brouwerij Sint-Guido opgericht. In 1926 wordt de fabrieksbiertoren van 30 meter gebouwd, die tot ver buiten de wijk te zien is. Deze toren is niet alleen een voorbeeld van het publicitaire gebruik van de art-decostijl door de industrie, maar ook van een ingenieuze bouwtechniek (betonstructuur opgevuld met bakstenen) die aanleunt bij een nieuwe "trapsgewijze" brouwmethode die uit zeven fasen bestond. De activiteiten van de brouwerij stoppen in 1952, maar het Atlasbier wordt nog tot 1980 gebrouwen door de brouwerij Haecht, die de gebouwen in Anderlecht als opslagruimte blijft gebruiken.

Voormalige maalderij Moulart

Fernand Demetskaai 23
In 1903 wordt het eerste gebouw van maalderij Moulart door Léon Moulart gebouwd. Tijdens de jaren 1930-1940 werken er een dertigtal personen in de cilindermaalderij, die 24 uur op 24 en zes dagen per week draaide. Elke dag werd ongeveer 80 ton bloem gemalen, veelal bestemd voor bakkerijen. In 1955 stopt Moulart haar activiteiten wegens de grote concurrentie van de industriële maalderijen in de kanaalzone. De gebouwen, waar tot in de jaren 1980 een snoepfabrikant gevestigd was, werden volledig verbouwd en bieden vandaag onderdak aan COOP, het ontdekkingscentrum van het kanaal.

Elektrische centrale

Fernand Demetskaai 33
In 1903 bouwt de Brusselse trammaatschappij deze grote elektriciteitscentrale. De centrale van Elsene levert immers niet meer voldoende elektriciteit voor de trams, waarvan de aandrijving vanaf 1894 elektrisch gebeurde dankzij de eerste fabriek in de Brogniezstraat te Anderlecht. De installatie in Anderlecht was zeer modern en zijn tijd ver vooruit. Op het terrein zijn verschillende gebouwen bewaard gebleven: de oude centrale, de kolensilo’s en het directiehuis.

De centrale bevindt zich aan de rand van het kanaal om de toevoer van steenkool te vergemakkelijken. De spoorweg vanuit Schaarbeek vervoert steenkool en dieren naar de slachthuizen van Anderlecht, aan de overkant van het kanaal. De oude centrale dient vandaag als onderhoudsplaats voor de sporen en spoorwissels van de MIVB.