Kuregem wordt autoluwe wijk

In de zomer van 2022 treedt het circulatieplan van Kuregem in werking. De inspiratie komt uit Good Move, dat de belangrijkste doelstellingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op gebied van mobiliteit definieert: de leefomgeving van Brusselaars verbeteren en iedereen aanmoedigen om zijn verplaatsingsgewoonten aan te passen volgens zijn behoeften en beperkingen. Om dat te bereiken, worden circulatieplannen ingevoerd die het doorgaand verkeer weren en wijken autoluw maken.

De Autoluwe Wijk Kuregem is het product van burgerparticipatie, analyse en overleg tussen de gemeente, verkeersexperts, de politiezone, de hulpdiensten en mobiliteitsverenigingen. Door middel van allerhande ingrepen in de openbare ruimte, zoals eenrichtingsstraten, verkeersfilters, en lussen wordt het voor gemotoriseerd verkeer minder aanlokkelijk om door de wijk te rijden.

Minder sluipverkeer betekent niet alleen meer plaats voor voetgangers en fietsers, ook het openbaar vervoer zal er wel bij varen doordat trams en bussen vlotter zullen rijden. In Anderlecht bezit minder dan de helft van de huishoudens een eigen wagen. In Kuregem is dat zelfs nog minder. De Autoluwe Wijk Kuregem herverdeelt de openbare ruimte ten voordele van buurtbewoners en handelaars en ten nadele van het doorgaand verkeer.

Meer info