Openbaar onderzoek

Wijziging van GBP

Ontwerp-bijzondere bestemmingsplan "Ketel" en zijn milieueffectenrapport


Dit openbaar onderzoek loopt van 16 december 2021 tot en met 28 januari 2022 en op 24 februari 2022 zal een vergadering van de overlegcommissie worden gehouden.

Op 13 januari 2022, werd een infoavond gehouden om het BBP-ontwerp voor te stellen.

Hier is de presentatie

Advies van de ovelegcommissie van 24.02.2022

Advies van de ovelegcommissie van 18.03.2022

Overlegcommissie