EPB

Wat is de EPB?

De EPB-regelgeving voorziet in enkele EPB-eisen die gerespecteerd moeten worden bij nieuwbouw of renovatie onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunning sinds 2 juli 2008. Deze eisen garanderen een hoge energie-efficiëntie en een gezond binnenklimaat.

U bent onderworpen aan deze EPB-regelgeving indien de bouwwerken of de renovatiewerken onderworpen zijn aan een stedenbouwkundige vergunning.

De EPB-eisen die geldig zijn hangen of van de aard van de bouwwerken en de bestemming van het goed. De indieningsdatum van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beïnvloedt tevens de EPB-eisen waaraan het project zal worden onderworpen.

Eisen vanaf 2015

De precieze drempels van EPB-eisen zijn gebaseerd op de aard van de bouwwerken en de bestemming van het goed. Deze zijn beschikbaar via leefmilieu.brussels > Bouwen en renoveren > Eisen en procedures EPB

De procedure

Naast de eisen moet de procedure worden gerespecteerd, dit begint met het indienen van het EPB-voorstel bij het indienen van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning.

De formulieren

Bekijk de formulieren op: leefmilieu.brussels

  • Het EPB voorstel informeert onze over de aard van de bouwwerken en de EPB-eisen waaraan het project zal worden onderworpen. Dit maakt het mogelijk voor de aanvrager om rekening te houden bij het ontwerp van het project om aan de EPB-eisen te voldoen.
     
  • De EPB kennisgeving van het begin van de werkzaamheden informeert ons over het begin van de bouwwerken en de beschikbaarheid van de berekeningen gemaakt in overeenstemming met de EPB-eisen.
       
  • De EPB aangifte verklaart dat aan de EPB-eisen (of niet) werd voldaan bij ontvangst van het gebouwde of gerenoveerde goed.

Wie maakt deze formulieren op?

Deze formulieren worden opgemaakt door een EPB-adviseur of een architect met behulp van de EPB-Software.
Indien de werken niet onderworpen zijn aan de verplichte tussenkomst van een architect, dan dienen de formulieren te worden opgemaakt de de aangever (aanvrager).

De EPB-adviseur

De EPB adviseur is een professional, zijn benoeming is verplicht vanaf aflevering van de stedenbouwkundige vergunning. Zijn benoeming is facultatief voor kleine renovatiewerken. De lijst met benoemde EPB adviseurs vind u hier terug.

Opgelet: een EPB voorstel / een EPB certificaat
Een EPB-certificateur is niet gemachtigd voor het opmaken van en EPB voorstel en omgekeerd!

Afwijkingen

Het is mogelijk om af te wijken aan bepaalde EPB-eisen voor technische, functionele of economische motieven, of indien het motief het behoud van erfgoed nastreeft.

  • Voor kleine renovatiewerken dienen de aanvragen tot afwijkingen aan de afleverende gemeentelijke overheid te worden gericht PEB-Cel, Stedenbouwkundige vergunningen, Van Lintstraat 6 1070 Anderlecht
  • Voor nieuwe eenheden, nieuw gelijkgestelde eenheden, dienen de aanvragen tot aanvragen aan het Brusselse Instituut voor het beheer van het milieu te worden gericht.

Leefmilieu Brussel - BIM
Energiedivisie - Departement EPB-werken
Tour & Taxis-site
Havenlaan 86C/3000 B-1000 Brussel

EPB-certificaat

Bij een vastgoedtransactie (verkoop of verhuur, leasing, ect.) van een goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de eigenaar van het goed of de tussenpersoon (immobiliënkantoor, notaris, ..) verplicht tot het bekomen van het EPB-certificaat vóór het in de markt brengen van het goed. In functie van de bestemming van het goed betreft het een EPB-certificaat : voor individuele woningen of per tertiare eenheid (momenteel zijn enkel kantoren met een oppervlakte groter dan 500m²). Het EPB-certificaat toont de energie-efficiëntie van het goed op een schaal gaande van A (zeer economisch) tot G (zeer energieverslindend)

De benoemde EPB-certificateur maakt het EPB-certificaat bij een vastgoedstransactie op voor het Brusselse gewest.

Het EPB-certificaat, voor nieuwe constructies met als bestemming woning, kantoor of school wordt afgeleverd door het Leefmilieu Brussel na afloop van de bouwwerken.