Nuttige links

Nuttige links:

 • Een stedenbouwkundige vergunning nodig
 • Folders stedenbouwkundige vergunningen
 • Stedenbouw Brussels Hoofdstedelijke Gewest
 • De GSV: De gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen bevatten bepalingen voor de stedenbouwkundige kenmerken van de gebouwen of van hun onmiddellijke omgeving (bv. bouwprofiel, volume, vormgeving, stevigheid).
 • De GemSV
 • De BWRO: Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel. De gecoördineerde versie neemt alle wijzigingen sinds haar bestaan op. Het BWRO wordt aangevuld met uitvoeringsbesluiten, die de inhoud van het wetboek uitwerken met het oog op de concrete toepassing van zijn bepalingen
 • Het GBP: Het Gewestelijke Bestemmingsplan is verbonden met GBP-bepalingen die een bindende kracht en verordenende waarde hebben. In de hiërarchie van de verordenende plannen staat het GBP bovenaan. Elke stedenbouwkundige vergunning dient ermee conform te zijn. Het GBP kan eisen dat bepaalde stedenbouwkundige verordeningen worden onderworpen aan speciale regels van openbaarmaking of aan het advies van de overlegcommissie.
 • Het Vredegerecht: houdt zich bezig met conflicten wat betreft gemene delen zoals gemene muren, conflicten tussen buren, tussen eigenaar en huurder, enz.
 • De Notaris: houdt zich bezig met verkopen van een goed, erfdienstbaarheden, het opstellen van een akte van verdeling, enz.
 • De Vlaamse orde van Architecten
 • De Franstalige orde van Architecten
 • De Orde van landmeters: houdt zich bezig met opmetingen, afpalingen, akteplan, erfdienstbaarheden, maakt verkavelingsplannen op, enz.
 • BRUGIS: bevat verschillende lagen met betrekking tot het Het Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP), de Bijzonder Bestemmingsplannen (BBP), historische en recente luchtfoto's, beschermde gebouwen en landschappen enz.
 • URBIS: toont recente luchtfoto's
 • Homegrade: Homegrade is het advies- en begeleidingscentrum voor huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het biedt gratis en niet-commerciële diensten aan huurders en eigenaars die van plan zijn werken uit te voeren of de kwaliteit van hun woning wensen te verbeteren. Het ontstond uit de fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis.
  Homegrade beantwoordt gratis uw technische (energie, akoestiek, renovatie, erfgoed), administratieve (premies, stedenbouw, enz.) en financiële vragen. Adviseurs begeleiden u bij de stappen die u onderneemt en helpen u bij het realiseren van uw renovatieprojecten en/of het verlagen van uw energiefactuur. Ze kunnen u ook advies geven dat is afgestemd op uw woning, tijdens de huisbezoeken.
 • Hub.brussels: De voornaamste gesprekspartner voor elke startende of ervaren ondernemer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het realiseren van zijn project.
 • Kadaster
 • Registratiebureau (Eigendomstitel)