Sluikstorten

Hoe meld ik sluikstorten?

Laat iemand afval achter in je wijk, bel dan naar het gratis nummer 0800 9 1070 of geef het aan via:

We verwittigen ons personeel op het terrein en het afval of de zakken die buiten uren werden gezet, worden binnen de 48 uur opgehaald.

Welke boetes staan er op sluikstorten?

Twee gemeentereglementen maken het mogelijk de strijd aan te binden tegen vuil:

  1. Dankzij het Algemeen Politiereglement kan gemeentepersoneel overlast verbaliseren en een gemeentelijke administratieve sanctie van 1 euro tot 350 euro opleggen.
  2. Dankzij de Gemeentelijke belasting voor de reiniging van de openbare ruimte of een vandaar zichtbare plaats kunnen volgende boetes worden opgelegd:
Inbreuk/vuilnis Percentage
Huisvuilzak buiten de ophaaluren gezet 100 EUR + 50 EUR per bijkomende zak

Niet-conforme vuilniszak

  • inhoud
  • contenuSac non conforme
  • contenant
  • contenu
  • 150,00 € /zak of 300,00 € per m³
  • 150,00 € /zak of 300,00 € per m³
Zak gedeponeerd elders dan voor de woning 150,00 € /zak of 300,00 € per m³
Grof huisvuil 300,00 € per m³ + 300,00 € per bijk. m³
Bouwafval 500,00 € per m³ + 500,00 € per bijk. m³
Afvalstoffen voertuig 300,00 € per m³ + 300,00 € per bijk. m³
Overlast (klein afval, urine, dierenvoeding, dieren uitwerpselen) 60,00 € per daad
Kaarten, folders en niet-geadresseerde reclame 60,00 € per kaart, folder, of reclame
Voetpad niet geveegd 5,00 € per m² met minimaal bedrag 100,00 €
Niet-onderhouden voetpad (onkruid, sneeuw) 10,00 € per m² met minimaal bedrag 200,00 €
Tags en graffiti 500,00 € per m² met minimaal bedrag 500,00 €
Affiche of zelfklever geplaatst zonder toelating tot 1 m² 100,00 € per affiche
Affiche of zelfklever geplaatst zonder toelating groter dan 1 m² 150,00 € per affiche
Vervuiling van openbare weg door voertuigen 5,00 € per m² met minimaal bedrag 200,00 €