De Brusselse Ombudsvrouw

We waken over de vrijwaring van de grondrechten, goed bestuur en integriteit binnen de Brusselse overheidsdiensten.


Heeft u een probleem met een Brusselse overheidsdienst? Contacteer onze dienst “Klachten


Wilt u misbruik of fraude binnen een Brusselse administratie melden? Contacteer onze dienst “Onderzoek en integriteit

Energieweek in Anderlecht

Van 26 tot 30 september houdt het OCMW van Anderlecht in het kader van de Energieweek permanenties aan diverse stands binnen de gemeente. Deskundigen helpen jullie met het nazien van de facturen, het beheersen van het verbruik, het onderhandelen van een afbetalingsplan en informeren jullie over jullie rechten, enz.

Van 10.00 tot 15.00 uur

  • 26/09: Raadsplein, in samenwerking met de Federatie van sociale diensten
  • 27/09: Verzetsplein, in samenwerking met Sibelga
  • 28/09: Circularium (Bergensesteenweg 95), in samenwerking met Homegrade
  • 29/09: parking Peterbos, in samenwerking met de Huurdersbond
  • 30/09: Slachthuizen, in samenwerking met Inforgazelec en de dienst Schuldbemiddeling van het OCMW

Meer info: energie@cpas-anderlecht.brussels - 02 529 96 19 - www.anderlecht.be/nl/hulp-nodig-met-uw-energiefactuur-0

Infosessie voor buurtbewoners en verenigingen van de wijk Biestebroek.

De gemeente Anderlecht werkt in samenwerking met de studiebureaus BUUR part of Sweco en ARIES Consultants aan de actualisering van het Bijzonder Bestemmingsplan (BBP) Biestebroek. Daarin zal een visie voor de linker- en rechteroever van het Biestebroekdok worden voorgesteld die vergelijkbaar is met die van het BBP van 2017.

In deze context nodigt de gemeente u graag uit op een infosessie om de doelstellingen van het geactualiseerde BBP en de projecten die in de wijk worden ontwikkeld voor te stellen.

Donderdag 13 oktober - 18:30 > 20:30
Zaal Aurore Bergensesteenweg 722

Inschrijvingen : stedelijkeontwikkeling@anderlecht.brussels
02 558 08 62

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)800 9 1070

 info@anderlecht.brussels