De Brusselse Ombudsvrouw

We waken over de vrijwaring van de grondrechten, goed bestuur en integriteit binnen de Brusselse overheidsdiensten.


Heeft u een probleem met een Brusselse overheidsdienst? Contacteer onze dienst “Klachten


Wilt u misbruik of fraude binnen een Brusselse administratie melden? Contacteer onze dienst “Onderzoek en integriteit

Energieweek in Anderlecht

Van 26 tot 30 september houdt het OCMW van Anderlecht in het kader van de Energieweek permanenties aan diverse stands binnen de gemeente. Deskundigen helpen jullie met het nazien van de facturen, het beheersen van het verbruik, het onderhandelen van een afbetalingsplan en informeren jullie over jullie rechten, enz.

Van 10.00 tot 15.00 uur

  • 26/09: Raadsplein, in samenwerking met de Federatie van sociale diensten
  • 27/09: Verzetsplein, in samenwerking met Sibelga
  • 28/09: Circularium (Bergensesteenweg 95), in samenwerking met Homegrade
  • 29/09: parking Peterbos, in samenwerking met de Huurdersbond
  • 30/09: Slachthuizen, in samenwerking met Inforgazelec en de dienst Schuldbemiddeling van het OCMW

Meer info: energie@cpas-anderlecht.brussels - 02 529 96 19 - www.anderlecht.be/nl/hulp-nodig-met-uw-energiefactuur-0

Enquête - Wat te doen met de dode bladeren in de herfst?

Men verzamelt ze om ze in de bladkorven, ook genoemd carbon bakken, te deponeren zodat ze gerecycleerd kunnen worden.
De carbon bakken maken deel uit van het onderzoeksproject 'CARBONE' van Innoviris en de ULB. Dit project test verschillende oplossingen uit om de ecologische voetafdruk bij het onderhoud van de openbare ruimte te verkleinen. Om het bladkorfsysteem de komende seizoenen te verbeteren, willen wij graag uw mening weten. Een korte enquête is online beschikbaar.

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)800 9 1070

 info@anderlecht.brussels