Hulp aan de bedrijven

 • hub.brussels
  hub.brussels het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven. Dit agentschap werd gelanceerd op 1 januari 2018 en is het resultaat van de fusie van Atrium.brussels, Brussel Invest & Export en Impulse.brussels.
  Meer info

Jezelf vestigen als zelfstandige 

 • Loket voor lokale economie (LEL)
  Wil je je vestigen als zelfstandige? Het Loket voor Lokale Economie van Euclides helpt je om je activiteit op te starten. Het begeleidt je bij alle stappen die je moet volgen om een financiering te verkrijgen en stelt opleidingen voor.

  Permanentie op afspraak
  In het Jobhuis van Anderlecht, Dienst Tewerkstelling (2de verdieping)
  op dinsdag en donderdag, telkens van 9u30 tot 12u
  Inlichtingen: 02 529 00 00

Meer info

Covid-19 : Economische Maatregelen

Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen en in samenwerking met bedrijvencentrum Euclides en de Anderlechtse Haard, heeft de gemeente Anderlecht een uitzonderlijk actieplan uitgewerkt om de handelaars, die bijzonder zwaar door de coronaviruscrisis getroffen worden, te ondersteunen. De maatregelen zijn de volgende:

 1. Snelle digitale informatie : Er werd een soort WhatsAppgroep opgericht om snel en efficiënt nuttige informatie naar de handelaars toe te verspreiden. Handelaars die op de hoogte willen blijven, kunnen een sms sturen naar 0498/944.636 met de vermelding "Ik wil me graag inschrijven in de informatiegroep voor handelaars".
   
 2. Lokaal economieloket via videoconferentie : het lokaal economieloket van Anderlecht opent een permanentie via telefoon en Skype om vragen van Anderlechtse kmo's en handelaars te beantwoorden. De belangrijkste opdracht van de teams van het loket zal erin bestaan de Anderlechtse kmo's en handelaars te begeleiden en te helpen bij het aanvragen van de steun en vergoedingen die de federale en gewestelijke overheden in het kader van de gezondheidscrisis voorzien. Handelaars kunnen een afspraak maken door van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur te bellen naar 02/526 59 94.
   
 3. Affiches en bescherming aan de kassa's : Handelszaken die gemachtigd zijn om te openen, krijgen een officiële affiche die herinnert aan de regels van “social distancing” en aan het maximumaantal personen dat tegelijkertijd in de winkel mag binnenkomen. De affiches worden de komende dagen verdeeld. Met de steun van Fablabs van Citydev, zal de gemeente Anderlecht beschermend plexiglas voor de kassa's aanbieden tegen kostprijs (plexiglas, moeren en hout). De dienst Economische Ontwikkeling zal de handelszaken registreren die hiervan gebruik willen maken. Geïnteresseerde handelaars kunnen van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur bellen naar 02/526 59 94 of een e-mail sturen naar economie@anderlecht.brussels.
   
 4. Lokale fiscaliteit en huurgeld : De retributies voor ambulante handelaars worden voor een periode van drie maanden opgeschort. Er is ook een compensatie voorzien voor nachtwinkels, die de impact van de beperkte openingsuren voelen. De gemeente Anderlecht stelt dan ook voor om de jaarlijkse belasting met 25% te verminderen. Wat de handelszaken die gemeentelijke ruimten bezetten en die getroffen worden door de sluitingsmaatregelen betreft, zullen de gemeente Anderlecht en de Anderlechtse Haard voor de volledige duur van de quarantaine afzien van huurgeld.
   
 5. De lokale handel doen (her)leven : Tijdens de quarantaine zullen lokale commerciële initiatieven op de website van de gemeente www.anderlecht.be worden belicht. Een dynamische lijst van restaurants en bedrijven die aan huis leveren wordt gedurende deze periode up-to-date gehouden. Handelszaken die dit wensen kunnen contact opnemen via economie@anderlecht.brussels of telefonisch op 02 526 59 94.
   

De gemeente Anderlecht bereidt het einde van deze crisis al voor: in overleg met de handelsverenigingen wordt een plan opgesteld om de lokale handel te doen herleven. Het doel zal zijn om het sociale en economische leven na de quarantaine nieuw leven in te blazen.