Openbare vuilnisbakken

Er staan echt veel vuilbakken op de openbare ruimte: langs de wegen en de gemeentepleinen, in de parken, bij de haltes van het openbaar vervoer of naast de glasbollen De gemeentelijke en gewestelijke Netheidsteams maken deze regelmatig leeg. Sommige worden elke dag geleegd, andere twee tot drie keer per week.

Ondanks deze goede organisatie, puilen de vuilbakken toch vaak uit … wat jammer is, want dat schept een gevoel van een vieze gemeente!

We herhalen even hoe het moet:

  • Gooi hier enkel klein afval in, zoals papieren zakdoeken, blikjes, zorgvuldig verpakte hondenuitwerpselen...
  • Doof je sigaret en gooi ze dan in de vuilbak. Geef de voorkeur aan stadsasbakken die je binnenkort terugvindt.
  • Gooi hier geen huishoudelijk afval in, ook niet in kleine hoeveelheden

Is een vuilnisbak kapot of puilt deze uit? Meld het via fixmystreet.brussels

Opgelet : Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen op basis van de Gemeentelijke belasting voor de reiniging van de openbare ruimte of een administratieve sanctie op basis van artikel 28§6 van  het Algemeen Politiereglement..