Agenda 21

Wat is "Agenda 21"?

Agenda 21 is een programma van de Verenigde Naties dat steden, gemeenten en organisaties wil aanmoedigen om aandacht te hebben voor de bescherming van het milieu en de ontwikkeling van een ethische en solidaire economie.
De lokale Agenda 21 is vooral een concreet actieplan om samen voor meer duurzame ontwikkeling te zorgen in Anderlecht.

Wat brengt de toekomst voor de Anderlechtse Agenda 21?

De gemeente heeft 18 verbeteringsassen opgesteld die bepalen in welke domeinen er vooruitgang moet worden geboekt. De eerste vier assen gaan over het goede beheer en in de eerste plaats de voorbeeldfunctie van de gemeente, samen met het verbeteren van de participatieve processen waarbij de burgers worden betrokken. De andere assen handelen over sociale cohesie, zachte mobiliteit, het versterken van de lokale en solidaire economie, en het beschermen van de leefomgeving en het milieu.
Bekijk de 18 verbeteringsassen van Agenda 21

Wat heeft Anderlecht al gedaan?

De lokale Agenda 21 wil voor meer duurzame ontwikkeling in Anderlecht zorgen. In 2014 maakte de gemeente een evaluatie op van het werk dat tussen 2012 en 2014 werd uitgevoerd. Het evaluatieverslag bestaat uit een reeks fiches die voorzien worden voor elke actie met een of twee indicatoren die de vooruitgang aangeven, samen met een schatting van wat werd verbeterd. Download de evaluatie 2012-2014

Agenda 21 in beeld

U ontdekt verschillende concrete duurzame realisaties van de gemeente Anderlecht, zoals de aanleg van gemeentelijke fietsroutes, het duurzaam aankoopbeleid van het gemeentebestuur, gezonde en seizoensgebonden refters, participatieve processen en het doorgedreven ecologisch beheer van het gemeentelijke EcoTeam.