BoerenbruxselPayans

BoerenBruxselPayans: landbouw en duurzame voeding in Anderlecht

Het project BoerenBruxselPaysans, dat via het EFRO-fonds door Europa en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteund wordt, streeft naar de bevoorrading van de Brusselaars met lokale, hoogwaardige en milieuvriendelijke landbouwproducten via korte ketens, met de deelname van de burger. De productie- en bewustmakingsactiviteten vinden vooral in Neerpede en Vogelenzang plaats.

Actualiteit en info 

Baneer Feder.jpg

Anderlecht, partner van BoerenBruxselPaysans

BoerenBruxselPaysans wordt gecoördineerd door Leefmilieu Brussel en in nauwe samenwerking met de gemeente Anderlecht en vier verenigingen gevoerd: het Groen en Blauw Huis, Le Début des Haricots, Terre-en-vue en Crédal.
Sinds zijn lancering in 2015, draagt Anderlecht actief bij tot BoerenBruxselPaysans door gemeentegronden voor de landbouwtestruimte ter beschikking te stellen en de renovatie van de villa Kattekasteel op te starten, een gemeentelijk gebouw met erfgoedkundige waarde.

Gemeentegronden om de biologische tuinbouw te stimuleren

BBP Espace-test.jpg

De gemeente heeft meer dan 3 hectare aan gemeentegronden gesaneerd en ter beschikking gesteld voor de activiteiten van de landbouwtestruimte, waar meer dan 7 nieuwe groentekwekers in Vogelenzang en Neerpede hun activiteit uittesten. De terbeschikkingstelling van teeltruimte in volle grond en in serres, gekoppeld aan de technische en administratieve begeleiding door vzw Le Début des Haricots, loopt gedurende twee jaar, wat de kandidaten een stevige ervaring oplevert. Het is de bedoeling dat zij daarna hun project zelfstandig voortzetten in Anderlecht of elders in Brussel, of in de onmiddellijke omgeving.

Meer info

Het Kattekasteel werd eindelijk gerenoveerd ten voordele van Vogelenzang

De gerestaureerde villa Kattekasteel zal de actoren van de landbouwtestruimte en de vzw CCN Vogelzang CBN, die het nabijgelegen natuurgebied beheert, verwelkomen. Om Neerpede de nodige ruchtbaarheid te geven, zal het project ook de toekomstige wwoofers herbergen, vrijwilligers die actief zijn in een wereldwijd netwerk van “bioboerderijen” en die uitgenodigd zullen worden om zich rond tuinbouw in een landbouwtestruimte te vormen. De vergunningsaanvraag werd in juni 2017 bij het gewest ingediend en de werken zouden tegen de zomer van 2018 kunnen beginnen

De gemeente heeft een landschapsstudie uitgevoerd om de integratie van elementen zoals serres, dienstwegen en technische gebouwen in en rond het beschermd landschap van Vogelenzang mogelijk te maken. Deze studie werd in overleg met de lokale en gewestelijke actoren gevoerd.

Het Groen en Blauw Huis: ook de inwoners doen mee

Het Groen en Blauw Huis is sinds oktober 2016 gehuisvest in een oud landelijk gebouw aan de rand van de vijver van Neerpede, dat door de gemeente gerenoveerd werd. De vzw werd in 2012 door de gemeente opgericht en moet het landelijke karakter van Neerpede herwaarderen. Het team sensibiliseert kinderen en volwassenen rond de rijkdom van de lokale biodiversiteit en promoot duurzame voeding op het grondgebied van Neerpede. In het kader van het project BoerenBruxselPaysans, staat de vzw in voor sensibilisatie, de mobilisatie van de burgers, de promotie van korte ketens en de ontwikkeling van een bewerkingspool van lokale producten.

Meer info