Handelaars

Verplichting voor handelaars om een contract af te sluiten:

Waarover gaat het?

Sinds 2 februari 2013 moet je:

 1. een contract afsluiten met een ophaler geregistreerd bij Leefmilieu Brussel
 2. de geïdentificeerde zakken of containers van je ophaler gebruiken
 3. Je afval sorteren zoals het hoort:
  • gevaarlijk afval
  • Papier en karton
  • pmd
  • Wit en gekleurd glasafval
  • Plantaardig afval
  • Afval dat verplicht moet worden opgehaald
  • Dierlijk afval

Geldt die verplichting voor mij?

Ja, indien je geen huishouden bent en per week volgende hoeveelheid afval produceert:

 • meer dan 30 liter niet-recycleerbaar restafval
 • meer dan 50 liter pmd-afval
 • meer dan 30 liter papier en karton

Hoe kan ik aan de regels voldoen?

 • Je hebt een inzamelcontract met een geregistreerd ophaler of je sluit zo’n contract af.
 • Krijg je controle, dan kan je via factuur of attest bewijzen dat je afval wel degelijk beheerd wordt.
 • Contacteer, indien nodig, je bedrijf om ervoor te zorgen dat het papier-karton correct gesorteerd wordt.

Vanwaar deze verplichting?

 • Omdat afval recycleren het mogelijk maakt zowel grondstoffen als energie te besparen.
 • Verder moet de financiering van professioneel en huishoudelijk afval worden gescheiden.

Opgelet : Doe je dit niet, dan kun je een boete krijgen op basis van artikel 30 van het  Algemeen Politiereglement.