Sportcheques

De sportcheques 2024 van de gemeente Anderlecht geven recht op een terugbetaling van maximaal 75 €* op de kostprijs van het jaarlijks lidmaatschap van een door de gemeente erkende sportclub, waarvan de activiteiten op het gemeentelijke grondgebied gegeven worden.
*Het jaarlijks lidmaatschap moet ten minste 75 EUR bedragen om een sportcheque te verkrijgen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een sportcheque :

 • Geboren zijn tussen 2006 en 2021 inbegrepen
 • Gedomicilieerd zijn in Anderlecht.
 • Afkomstig zijn uit een gezin waarvan het inkomen lager is dan het bedrag in onderstaande tabel of een handicap hebben.
 • Aangesloten zijn bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
 • Geen financiële steun van het OCMW ontvangen voor het jaarlijkse lidmaatschap van een sportclub.

De sportcheques worden verdeeld tot uitputting van het bedrag dat in de begroting voorzien is.

Plafond van de inkomsten die recht geven op sportcheques

Perso(o)n(en) ten laste

Maximaal belastbaar inkomen 2022

1

47.996,00 €

2

53.329,00 €

3

58.662,00 €

4 en meer

63.995,00 €

Hoe kan men een sportcheque verkrijgen?

 • Het onlineformulier op de gemeentelijke website invullen vanaf 2 september en zolangde voorraad strekt.
 • Door het ingevulde formulier met bijlagen te bezorgen bij Espace 16 Arts - Rossinistraat 16, 1070 Anderlecht tijdens de uren hieronder vanaf 2 september  : 
  • Dinsdag van 09:00 tot 16:00
  • Woensdag van 09:00 tot 16:00

Kopie van de documenten die bij uw aanvraag gevoegd moeten worden:

 • Het sportchequesformulier, volledig ingevuld en ondertekend door de ouder en de sportclub
 • Een attest van gezinssamenstelling van minder dan 3 maanden waaruit deidentiteit van de ouder en het kind blijkt. 
 • Bankkaart van de ouder.
 • Aanslagbiljet van de belastingen (jaar 2022 - aanslagjaar 2023) of een attest van een federale of regionale instelling waaruit de erkenning van de persoon met een handicap blijkt.
 • Betalingsbewijs van de bijdrage aan de sportclub.

De sportcheques zijn terug!