Sportcheques

Wat zijn sportcheques?

Een cheque waarmee je 50 euro terugbetaling krijgt op het lidgeld bij een sportclubs uit Anderlecht die door de gemeente worden erkend.

Voor wie?

Jonge Anderlechtenaren geboren tussen 2001 en 2014 inbegrepen en uit een gezin met een beperkt inkomen komen.

Wanneer?

De cheques zijn verkrijgbaar van 2 september tot 13 november of tot uitputting van de voorraad.
 

Hoe kan ik sportcheques krijgen?

 • Via online formulier (Omdat er slechts een 50-tal sportcheques overblijven, werd het online-formulier gedeactiveerd. Wil je toch nog sportcheques aanvragen? Kom dan zo snel mogelijk naar de Espace 16 arts (18/10/19), want het zijn de laatsten.)
 • Van 02 september tot 9 oktober van maandag tot woensdag ga je tussen 13u en 16u30 naar de Rossinistraat 16.
  Van 14 oktober tot 13 november op maandag en dinsdag tussen 13u en 16u30.

Breng volgende documenten mee

 • Identiteitskaart van het kind en van het gezinshoofd.
 • Bankkaart van de ouder.
 • Aanslagbiljet van de belastingen (jaar 2017 - aanslagjaar 2018).
 • Inschrijvingsattest bij een Anderlechtse sportclub.
 • Betalingsbewijs van de bijdrage aan de sportclub.

Opgelet: u moet een kopie nemen van alle documenten voor u naar de gemeente komt.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een sportcheque:

 • Geboren zijn tussen 2001 en 2014 inbegrepen.
 • Gedomicilieerd zijn in Anderlecht
 • Lid zijn van een Anderlechtse sportclub
 • Deel uitmaken van een gezin waarvan het inkomen lager is dan het bedrag in de tabel.

Formulier