Sportcheques

Meer dan 950 sportcheques voor u klaar.

De sportcheques 2022 van de gemeente Anderlecht geven recht op een forfaitaire terugbetaling van 75€* op de kostprijs van het jaarlijks lidmaatschap van een door de gemeente erkende sportclub, waarvan de activiteiten op het gemeentelijke grondgebied gegeven worden.

*Het jaarlijks lidmaatschap moet ten minste 75 EUR bedragen om een sportcheque te verkrijgen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een sportcheque:

 • Geboren zijn tussen 2004 en 2019 inbegrepen.
 • Gedomicilieerd zijn in Anderlecht.
 • Afkomstig zijn uit een gezin waarvan het inkomen lager is dan het bedrag in onderstaande tabel of een handicap hebben.
 • Aangesloten zijn bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
 • Geen financiële steun van het OCMW ontvangen voor het jaarlijkse lidmaatschap van een sportclub.
Perso(o)n(en) ten laste Maximaal belastbaar inkomen 2020
1 47.996,00 €
2 53.329,00 €
3 58.662,00 €
4 en meer 63.995,00 €

Hoe kan men een sportcheque verkrijgen?

 • Bellen naar 0499 96 62 46 om tussen 5 september en 6 november 2022 een afspraak te maken.
 • Vul dit formulier in.

Voor te leggen kopieën van documenten:

 • Een attest van gezinssamenstelling van minder dan 3 maanden waaruit de identiteit van de ouder en het kind blijkt.
 • Bankkaart van de ouder.
 • Aanslagbiljet van de belastingen (jaar 2020 - aanslagjaar 2021) of regionale instelling waaruit de erkenning van de persoon met een handicap blijkt.
 • Inschrijvingsattest bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
 • Betalingsbewijs van de bijdrage aan de sportclub.

Vragen?

0499 96 62 46
sportcheque@anderlecht.brussels

Sport'in-leden moeten bij inschrijving een sportcheque aanvragen

*zolang de voorraad strekt