Sportcheques

Er liggen 1100 sportcheques voor u klaar.

De sportcheques 2020 van de gemeente Anderlecht geven recht op een forfaitaire terugbetaling van 50€* op de kostprijs van het jaarlijks lidmaatschap van een door de gemeente erkende sportclub, waarvan de activiteiten op het gemeentelijke grondgebied gegeven worden.

*Het jaarlijks lidmaatschap moet ten minste 75 EUR bedragen om een sportcheque te verkrijgen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een sportcheque:

 • Geboren zijn tussen 2002 en 2015 inbegrepen.
 • Gedomicilieerd zijn in Anderlecht.
 • Afkomstig zijn uit een gezin waarvan het inkomen lager is dan het bedrag in onderstaande tabel.
 • Aangesloten zijn bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
 • Geen financiële steun van het OCMW ontvangen voor het jaarlijkse lidmaatschap van een sportclub.
Perso(o)n(en) ten laste Maximaal belastbaar inkomen 2018
1 47.996,00 €
2 53.329,00 €
3 58.662,00 €
4 en meer 63.995,00 €

Hoe kan men een sportcheque verkrijgen?

 • Het onlineformulier invullen tussen 31 augustus en 8 november 2020.
 • Bellen naar 02 800 07 00 om tussen 31 augustus en 18 november 2020 een afspraak te maken.
 • Verlenging van de actie tot 30/11/20

Voor te leggen kopieën van documenten:

 • Identiteitskaart van het kind en van het gezinshoofd.
 • Bankkaart van de ouder.
 • Aanslagbiljet van de belastingen (jaar 2018 - aanslagjaar 2019).
 • Inschrijvingsattest bij een door de gemeente erkende sportclub waarvan de activiteiten op het grondgebied van de gemeente worden gegeven.
 • Betalingsbewijs van de bijdrage aan de sportclub.

Sport'in-leden moeten bij inschrijving een sportcheque aanvragen