Voornaamwijziging

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

De officier van de Burgerlijke Stand kan onder bepaalde voorwaarden toestemming geven voor de wijziging van uw voornamen.

VOORWAARDEN

  • Belg, erkend vluchteling of staatloze zijn.
  • gedomicilieerd zijn in Anderlecht of laatst gedomicilieerd zijn geweest in Anderlecht.
  • de gevraagde voornaam (-namen) mag (mogen) geen verwarring veroorzaken en mag (mogen) u of anderen niet schaden.
  • meerderjarig zijn of minderjarig zijn onder begeleiding van beide ouders.

WAT HEEFT U NODIG ?

  • uw identiteitskaart1.
  • uw geboorteakte als u in het buitenland bent geboren Voor vluchtelingen, een attest van het commissariaat voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Bij gebrek aan een aanvaardbaar document van de burgerlijke stand zal uw identiteit moeten worden vastgesteld door middel van een vonnis dat een geboorteakte vormt.
  • een uittreksel uit het strafregister.

PRIJS ?

530 € enkel met de bankkaart.

Wettelijke uitzonderingen : zie gemeentelijk reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgifte van attesten, documenten en andere administratieve prestaties


1 Onder identiteitsdocument verstaat men :

  • voor de Belgen, de identiteitskaart
  • voor ingeschreven vreemdelingen, de Belgische verblijfsvergunning vergezeld van het paspoort of de nationale identiteitskaart