Aangifte van overlijden en concessies

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

 

AANGIFTE VAN OVERLIJDEN

Hoe kan ik een overlijden aangeven?

De begrafenisondernemers kunnen het nodige doen via het platform Irisbox of per mail naar overlijdens@anderlecht.brussels en de burger per mail naar overlijdens@anderlecht.brussels en voegt de volgende documenten bij:

  • Overlijdensattest (model IIIc) ondertekend door de arts die het overlijden heeft vastgesteld
  • Kopie van de Identiteitskaart en eventueel kopie van het huwelijksboekje van de overledene
  • Indien van toepassing, de laatste wilsbeschikking (afgegeven door de dienst Bevolking van de laatste woonplaats) of een kopie van de testamentaire akte.
  • Machtiging voor het in ontvangst nemen van het lichaam of de as, afgegeven door de gemeente van bestemming

Opgelet: U kunt een uittreksel van de overlijdensakte aanvragen via Irisbox of per mail overlijdens@anderlecht.brussels.

Wie mag een overlijden aangeven?

Elke meerderjarige getuige. In de praktijk wordt de aangifte vaak gedaan door de gemandateerde begrafenisondernemer namens de familie.


De persoon is in het buitenland overleden. Wat moet ik doen ?

OPGELET: Elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.
    

  • U gaat naar het gemeentebestuur van de woonplaats van de overledene (bevolkingsdienst) met de vertaalde overlijdensakte en voorzien van de vereiste legalisaties (zie kader hierboven) zodat het overlijden in het Rijksregister kan worden vermeld.  
  • Indien de overledene de Belgische nationaliteit had, kan de familie van de overledene contact opnemen met de dienst Burgerlijke Stand om een Belgisch akte van

 

CONCESSIES

Indien u een grafconcessie wenst te verwerven, zijn er verschillende oplossingen en worden deze tijdens uw bezoek nader toegelicht.

 

BESTAANDE CONCESSIES

Alle vragen met betrekking tot een bestaande concessie (vernieuwing, uitbreiding, grafmonument...) worden op dit niveau behandeld.
Om het proces te vergemakkelijken, vragen wij u het volgende mee te nemen

  • Hetzij een afschrift van het besluit tot verlening van de concessie
  • Hetzij het dossiernummer
  • Hetzij de identiteit van de concessiehouder