Geboorte en erkenning

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

AANGIFTE GEBOORTE

PRENATALE ERKENNING

POSTNATALE ERKENNING


Opgelet : alleenstaande ouders die geen prenatale erkenning hebben afgelegd, zijn verplicht zich samen aan te melden.

Echtgenoten die niet op hetzelfde adres woonachtig zijn moeten zich beiden aanmelden.

OPGELET : elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.

AANGIFTE GEBOORTE

WAAR EN WANNEER MELD IK DE GEBOORTE VAN MIJN KIND?

U moet de geboorte van uw kind aangeven in de gemeente van geboorte binnen 15 dagen na zijn geboorte aangeven bij de dienst Burgerlijke Stand.

PROCEDURE ?

Gelieve volgende documenten mee te brengen de dag van uw afspraak met de volgende documenten:

 • Gehuwde ouders :
  • het identiteitsdocument1 van de aangever(s).
  • het trouwboekje als u in België gehuwd bent.
   opgelet : als u buiten België bent getrouwd, zorg er dan voor dat uw huwelijk door uw woongemeente werd geregistreerd en dat het in het rijksregister is ingeschreven.
  • het bewijs van het huwelijk als u niet in België bent geregistreerd.
 • Ongehuwde ouders met prenatale erkenning :
  • het identiteitsdocument1 van de aangever(s).
  • de akte van prenatale erkenning (als de vader of co-ouder het kind eerder heeft erkend bij het gemeentebestuur).
 • Ongehuwde ouders zonder prenatale erkenning (Wat heeft u nodig ? volgens artikel 327/2 van het Burgerlijk wetboek) :
  • het identiteitsdocument1 van de aangever(s).
  • het bewijs van de nationaliteit van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven).
  • het bewijs van woonplaats van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).
  • het bewijs van de burgerlijke stand van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).
 • Alleenstaande moeders :
  • het identiteitsdocument1 van de aangeefster.
  • het bewijs van de burgerlijke stand als u niet in België bent geregistreerd.

Opgelet : er kunnen aanvullende documenten worden gevraagd (bv. Een wetscertificaat) om de officier van de Burgerlijke Stand in staat te stellen na te gaan of de betrokkene voldoet aan de wettelijke vereisten voor de erkenning van een kind.

BEPALING VAN DE NAAM VAN UW KIND

De bepaling van de achternaam van een persoon wordt beheerst door het recht van de staat waarvan die persoon onderdaan is. Als het kind Belgisch van geboorte is, is de Belgische wet van toepassing voor de bepaling van de naam van het kind.
Er is een verschil tussen naam en afstamming. De afstammingsband tussen een ouder en zijn of haar kind wordt beheerst door het recht van de nationaliteit van die ouder, terwijl de naam van het kind wordt bepaald door het recht van de nationaliteit van het kind.

Als de buitenlandse wetgeving wordt toegepast bij het bepalen van de naam van het kind, zullen de ouders daarom de volgende documenten moeten meenemen :

 • een certificaat van de nationaliteit van het kind of een bewijs van de nationaliteit (aan te vragen bij het consulaat)
 • een wetscertificaat van het gekozen nationale recht met betrekking tot de bepaling van de naam (consulaat)

 

PRENATALE ERKENNING

Opgelet : beide ouders zijn verplicht zich samen aan te melden

OPGELET : elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.

Aanvraag

Als u niet getrouwd bent, kan de vader zijn afstamming ten opzichte van het pasgeboren kind voor de geboorte vaststellen. De vroegtijdige erkenning wordt gedaan door de ouders in de woongemeente van de ouders. (knop Maak een afspraak)

VOORWAARDEN?

 • één of beide aangevers zijn in Anderlecht gedomicilieerd.
 • beide ouders moeten verplicht aanwezig zijn (alleen op afspraak).
 • de toestemming van de moeder is vereist.
 • de aanstaande moeder moet alleenstaand zijn, gescheiden zijn of meer dan 300 dagen weduwe zijn (deze termijn kan variëren afhankelijk van het land waarvan u de nationaliteit heeft).

WAT HEEFT U NODIG ?

 • een medisch attest van de zwangerschap met vermelding van de verwachte datum van de bevalling (Origineel, minder dan 2 maanden oud)
 • het identiteitsdocument1 van de aangever(s).
 • het bewijs van de nationaliteit van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven).
 • het bewijs van woonplaats van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).
 • het bewijs van de burgerlijke stand van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).

Opgelet : er kunnen aanvullende documenten worden gevraagd (bv. een wetscertificaat) om de officier van de Burgerlijke Stand in staat te stellen na te gaan of de betrokkene voldoet aan de wettelijke vereisten voor de erkenning van een kind.

Opgelet : wettelijke samenwoning is geen burgerlijke stand en stelt samenwonenden dus niet vrij van een prenatale erkenning.

 

POSTNATALE ERKENNING

Opgelet : beide ouders zijn verplicht zich samen aan te melden

OPGELET : elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.

Aanvraag

Als u niet getrouwd bent en er geen prenatale erkenning is, kan de vader na de geboorte zijn afstamming aan de pasgeborene vaststellen. De erkenning vindt plaats in de geboortegemeente of in de woongemeente van de ouders.

VOORWAARDEN

 • beide ouders moeten verplicht aanwezig zijn (alleen op afspraak).
 • de toestemming van de moeder is vereist.
 • Op de geboortedatum van het kind moet de moeder alleenstaand of gescheiden zijn of meer dan 300 dagen weduwe zijn (deze periode kan variëren afhankelijk van uw land van nationaliteit).

WAT HEEFT U NODIG ?

 • de geboorteakte van het kind (niet nodig als het kind in België is geboren).
 • het identiteitsdocument1 van de aangever(s).
 • het bewijs van de nationaliteit van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven)
 • het bewijs van woonplaats van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).
 • het bewijs van de burgerlijke stand van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).

Opgelet : er kunnen aanvullende documenten worden gevraagd (bv. Een wetscertificaat) om de officier van de Burgerlijke Stand in staat te stellen na te gaan of de betrokkene voldoet aan de wettelijke vereisten voor de erkenning van een kind.

Opgelet : wettelijke samenwoning is geen burgerlijke stand en stelt samenwonenden dus niet vrij van een prenatale erkenning.

Voordat de akte van erkenning wordt opgesteld, moet een verklaring worden afgelegd bij de bevoegde officier van de Burgerlijke Stand. Deze verklaring kan niet worden afgelegd indien de aangevers de in artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde documenten niet voorleggen.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • het identiteitsdocument1 van de aangever(s).
 • het bewijs van de nationaliteit van de ouders (niet nodig als de persoon in België is ingeschreven).
 • het bewijs van woonplaats van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).
 • het bewijs van de burgerlijke stand van de ouders (niet nodig als de persoon in België is geregistreerd).

Opgelet : er kunnen aanvullende documenten worden gevraagd (bv. Een wetscertificaat) om de officier van de Burgerlijke Stand in staat te stellen na te gaan of de betrokkene voldoet aan de wettelijke vereisten voor de erkenning van een kind.

Een beslissing wordt onmiddellijk of binnen een termijn van maximaal 2 tot 5 maanden genomen indien het verzoek een grondige analyse vereist overeenkomstig de wet van 19 september 2017 betreffende de strijd tegen de frauduleuze erkenning. 


1 Onder identiteitsdocument verstaat men :

 • voor de Belgen, de identiteitskaart.
 • voor niet-ingeschreven vreemdelingen, het paspoort of nationale identiteitskaart.
 • voor ingeschreven vreemdelingen, de Belgische verblijfsvergunning vergezeld van het paspoort of de nationale identiteitskaart.