Geslachtsverandering

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Personen die ervan overtuigd zijn dat het geslacht dat in hun geboorteakte wordt vermeld, niet overeenkomt met hun genderidentiteit, kunnen onder bepaalde voorwaarden, die hieronder worden beschreven, een verklaring van deze overtuiging afleggen bij de officier van de Burgerlijke Stand.

VOORWAARDEN

 • ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente Anderlecht; Voor Belgen die in het buitenland wonen, in Anderlecht geboren zijn.
 • meerderjarig, geëmancipeerde minderjarige ouder dan 16 jaar, niet-geëmancipeerde minderjarige begeleid door hun wettelijke vertegenwoordigers zijn.
 • overtuigd zijn dat het geslacht vermeld in de geboorteakte niet overeenstemt met de innerlijke beleefde genderidentiteit.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • uw identiteitskaart1 .
 • uw geboorteakte als u in het buitenland bent geboren.
 • als u tussen 16 en 18 jaar oud bent, het attest van de kinderpsychiater en de aanwezigheid van wettelijke vertegenwoordigers.

TERMIJNEN ?

De procedure voor geslachtsverandering is een tweestapsproces :
   

 • Bij de eerste stap moet u bij de officier van de Burgerlijke Stand aangeven dat u van plan bent om van geslacht te veranderen. Hij/zij zal deze verklaring dan doorsturen naar de procureur des Konings, die dan drie maanden de tijd heeft om te reageren.

   
 • Bij de tweede stap: niet eerder dan drie maanden en niet later dan zes maanden na de eerste aangifte moet u zich opnieuw aanmelden om uw aangifte te bevestigen. In geval van bevestiging wordt de akte van geslachtsverandering onverwijld opgesteld.
   

PRIJS ?

Gratis.


1 Onder identiteitsdocument verstaat men :

 • voor de Belgen, de identiteitskaart.
 • voor ingeschreven vreemdelingen, de Belgische verblijfsvergunning vergezeld van het paspoort of de nationale identiteitskaart.