Uittreksels en akten van de burgerlijke stand

ENKEL op afspraak
Alleen personen met een afspraakbevestiging krijgen toegang tot de dienst.

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

HOE KOMT MEN ERAAN?

PRIJS ?

Gratis

Opgelet : Akten die sinds minder dan 100 jaar werden opgesteld (50 jaar voor overlijdensakten en 75 jaar voor huwelijksakten) kunnen alleen worden afgegeven aan :

  • De persoon op wie de akte betrekking heeft ;
  • Zijn/haar echtgeno(o)t(e)/wettelijke samenwonende;
  • Zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger;
  • Zijn/haar voorouders of nakomelingen;
  • Hun notaris en advocaat;
  • Zijn/haar erfgenamen in de zin van artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze personen kunnen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris, met een volmacht en de identiteitskaart van de opdrachtgever (de persoon die de volmacht geeft).