Nationaliteit

De dienst Nationaliteit is vanaf 6 februari 2024 weer zonder afspraak beschikbaar. De dienst is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur binnen de limiet van het aantal beschikbare plaatsen.

OPGEPAST: onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Toekenning

De Belgische nationaliteit wordt onder bepaalde voorwaarden toegekend aan een kind dat in België of in het buitenland is geboren, ofwel automatisch ofwel door een verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.
Klik hier om al deze voorwaarden te raadplegen.

PRIJS?
85€, enkel met de bankkaart.


Verkrijging

Een meerderjarige kan onder bepaalde voorwaarden de Belgische nationaliteit verkrijgen, door een verklaring ten overstaan van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.  
Klik hier om al deze voorwaarden te raadplegen.

PRIJS?
70€ en 150€ registratierechten, enkel met de bankkaart.

OPGELET:  Overeenkomstig artikel 6 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit kan de aangifte, indien de aangever niet in staat is de nationaliteitsverklaring te onderschrijven, worden ondertekend door een gevolmachtigde met een bijzondere en authentieke volmacht.

De bijzondere en authentieke volmacht wordt opgesteld door een notaris. Zij moet worden gegeven met het oog op het verrichten van de vereiste rechtshandeling namens de betrokken persoon.