Huwelijk

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Opening van een huwelijksdossier

OPGELET: Elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie. Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen te huwen?

 • Alleenstaand, weduwe of gescheiden zijn
 • Bepaalde familierelaties zijn bij wet verboden
 • Meerderjarig zijn

Opgelet: voor minderjarigen kan vanaf 16 jaar een aanvraag tot vrijstelling worden ingediend bij de jeugdrechtbank: Portalis (2de verdieping), Quatre Brasstraat 4, bus 2 te 1000 Brussel - 02 519 88 38.

Welke procedure moet er worden gevolgd?
Wegens de gezondheids crisis, vragen wij u voorang te geven aan de mail burgerlijkestand@anderlecht.brussels als communicatie middel.

De toekomstige echtgenoten openen een dossier per mail (huwelijken@anderlecht.brussels) door volgende documenten bij te voegen :

 • De kopieën van de identiteiskaarten recto/verso of pasepoort (en)

Daarna zal u de nodige inlichtingen krijgen en ook een lijst van de documenten die moeten worden neergelegd bij het gemeente bestuur.

De lijst van documenten die de toekomstige echtgenoten aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand moeten voorleggen, is opgenomen in artikel 164/2 van het Burgerlijk Wetboek, namelijk :

 • Een eensluidend afschrift van de geboorteakte;  
 • Een identiteitsbewijs;  
 • Een nationaliteitsbewijs;  
 • Een bewijs van celibaat en, in voorkomend geval, van ontbinding of nietigverklaring van eerdere huwelijken;
 • Een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister, vreemdelingenregister of wachtregister en/of bewijs van huidig verblijf;
 • (…)

De lijst van voor te leggen documenten is niet altijd definitief. Dit kan worden aangevuld met andere documenten, afhankelijk van de staat en de kwaliteit van de toekomstige echtgenoten.

Waar worden huwelijken gevierd?
Ze worden gevierd door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de grote trouwzaal van het gemeentehuis, Raadsplein 1.

Wanneer worden de huwelijken voltrokken en wat zijn de kosten daarvan (Enkel met Bancontact)?

 • Van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 11u30 100 euro
 • Vrijdag en zaterdag tussen 10u en 12u: gratis
 • Elk ander tijdstip:  300 euro
 • Huwelijksboekje:  25 euro
 • Aanvraagkosten : 55 of 105 euro in functie van uw administratieve toestand

Opgelet: elke betalende plechtigheid is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Vanwege de gezondheidscrisis, vragen we u om voorrang te geven aan de e-mail als communicatiemiddel. Wij willen uw aandacht vestigen op het feit dat aanvragen tot inlichtingen en het openen van dossiers voornamelijk per e-mail worden behandeld . Als u echter een afspraak wilt maken op onze kantoren: