Overschrijving van buitenlandse akten

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

OPGELET: Elke buitenlandse akte of document dat in België wordt opgesteld, moet voldoen aan de criteria voor legalisatie (zie link FOD Buitenlandse Zaken). Indien dit document niet in het Nederlands of in het Frans is opgesteld, moet het door een beëdigd vertaler worden vertaald. Als deze vertaling in het buitenland wordt gemaakt, moet deze aan dezelfde legalisatiecriteria als de opgestelde akte voldoen.

Indiening van akte

Elke Belg of zijn wettelijke vertegenwoordiger kan aan de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van zijn gemeente van verblijf vragen om een akte van de burgerlijke stand op te stellen op basis van een buitenlandse akte van de burgerlijke stand die hem aanbelangt.

Dit moet gebeuren in de betrokken diensten (geboorten, huwelijken, overlijdens). Breng  een eensluidend afschrift van de desbetreffende akte mee en, indien nodig, de legalisatie en de vertaling door een beëdigd vertaler.

Prijs : 55 euro


Afhaling van akte

Als u bent opgeroepen om uw buitenlandse akte van de burgerlijke stand af te halen, kunt u hier een afspraak maken.