Bevolking - Paspoort en reisdocument

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Sommige van de onder deze rubriek vermelde aanvragen kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak".

PASPOORT
REISDOCUMENT VOOR VLUCHTELINGEN, STAATLOZEN OF BUITENLANDERS
IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VANUW PASPOORT OF REISDOCUMENT


PASPOORT

Meer informatie omtrent het paspoort is beschikbaar op de website van de FOD Buitenlandse Zaken.
 

Aanvraag paspoort

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?
Voor alle personen met de Belgische nationaliteit die willen reizen naar een land waar de identiteitskaart niet erkend is.

Personen met de Belgische nationaliteit, ingeschreven in een consulaire post, kunnen hun paspoort ook in Anderlecht bestellen, op voorwaarde dat de gemeente :

 • De laatste Belgische gemeente is waar ze ingeschreven stonden ;
 • De gemeente waar ze geboren zijn, indien ze nooit in België hebben gewoond ;
 • De gemeente van hun keuze, indien zij niet in België hebben gewoond en geboren zijn.  

GELDIGHEID ?

 • 7 jaar voor volwassenen.
 • 5 jaar voor minderjarigen.

WAT HEEFT U NODIG ?
Gelieve u persoonlijk aan te melden om uw paspoort aan te vragen.

 • Uw identiteitskaart ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto ;
 • Uw oude paspoort (indien u er al één had) OF een verklaring van diefstal van de politie.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

Let op: als de ouders niet op hetzelfde adres wonen, moet er bij  de aanvraag  een schriftelijke en ondertekende toestemming zijn van de andere ouder EN een kopie van het identiteitsbewijs.

PRIJS EN TERMIJN ?

 • Normale procedure (7 tot 9 werkdagen) :
  • 51€ (- 12 jaar) / 74€ (van 12 tot 18 jaar) / 104€ (+ 18 jaar);
 • Dringende procedure (24u) :
  • 230€ (- 12 jaar) / 264€ (van 12 tot 18 jaar) / 294€ (+ 18 jaar);
 • Zeer dringende procedure (4u30):
  • 290€ (- 12 jaar) / 324€ (van 12 tot 18 jaar) / 410€ (+ 18 jaar);

Opgelet, als u bent ingeschreven bij een diplomatieke of consulaire post, is de zeer dringende procedure (4u30) niet mogelijk.

Gelieve er ook rekening mee te houden dat we de termijn van 24u voor aanvragen in dringende procedure niet kunnen garanderen. Uw aanvraag wordt automatisch doorgestuurd naar uw post van inschrijving voor akkoord. De leveringstermijn begint maar te tellen na goedkeuring (in het informaticaprogramma) van uw post.


Afhaling van uw paspoort


Paspoorten die niet binnen 3 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuw paspoort te bestellen.


WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw paspoort.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, het afhalen van uw paspoort gebeurt altijd op de plaats van aanvraag.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart ;
 • Uw oude paspoort (indien u er al één had).

 

REISDOCUMENT VOOR VLUCHTELINGEN, STAATLOZEN OF BUITENLANDERS

Aanvraag reisdocument

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?
Het reisdocument is een document dat het nationale paspoort vervangt en dat uitsluitend wordt afgegeven aan:

 • Erkende vluchtelingen ;
 • Staatlozen ;
 • Buitenlanders die hun paspoort niet kunnen verkrijgen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging in België EN die voldoen aan bepaalde voorwaarden bepaald door de FOD Buitenlandse Zaken. Klik hier om de voorwaarden van de FOD te raadplegen, evenals de te volgen procedure.

GELDIGHEID ?
2 jaar.

WAT HEEFT U NODIG ?
Gelieve u persoonlijk aan te melden om het reisdocument aan te vragen.

 • Uw verblijfsvergunning ;
 • Een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto ;  
 • Uw oude reisdocument (indien u er al één had) of een verklaring van diefstal van de politie ; De toestemming, ontvangen per mailj van FOD Buitenlandse Zaken voor buitenlanders die hun paspoort niet kunnen verkrijgen bij hun diplomatieke vertegenwoordiging in België.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.


PRIJS EN TERMIJN ?

 • Normale procedure (7 tot 9 werkdagen) :
  • 57€ (- 12 jaar) / 80€ (van 12 tot 18 jaar) / 100€ (+ 18 jaar);
 • Dringende procedure (24u) :
  • 230€ (- 12 jaar) / 264€ (van 12 tot 18 jaar) / 284€ (+ 18 jaar);
 • Zeer dringende procedure (4u30):
  • 290€ (- 12 jaar) / 324€ (van 12 tot 18 jaar) / 400€ (+ 18 jaar);

 

Afhaling van uw reisdocument

Reisdocumenten die niet binnen 3 maanden worden afgehaald, worden vernietigd.
Er zal een afspraak moeten worden gemaakt om, tegen betaling, een nieuw reisdocument te bestellen.


WANNEER ?
Een afspraak, voor de afhaling, wordt u gegeven bij het aanvragen van uw reisdocument.
Bij verhindering, staat het u echter vrij om een andere afspraak te maken.

Opgelet, het afhalen van uw reisdocument gebeurt altijd op de plaats van aanvraag.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw verblijfsvergunning ;
 • Uw oude reisdocument (indien u er al één had).

 

IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN UW PASPOORT OF REISDOCUMENT

Verlies van paspoort of reisdocument

In geval van verlies kan er meteen een afspraak gemaakt worden om uw paspoort of reisdocument te vernieuwen.


Diefstal van paspoort of reisdocument

 • Gelieve u eerst naar de politie, Demosthenesstraat 36, te begeven om de diefstal aan te geven ;
 • Gelieve vervolgens een afspraak te maken op de site om een nieuw paspoort of reisdocument aan te vragen ;
 • Neem uw identiteitskaart of verblijfsvergunning mee, een recente (minder dan 6 maanden oud) en conforme pasfoto, het daartoe voorziene bedrag EN de verklaring van diefstal gekregen van de politie.

  Opgelet, betaling enkel met bankkaart (Frankrijkstraat).

  Mogelijkheid om contant te betalen op het Gemeentehuis. De persoon moet zich melden aan de bevolkingsdienst (Frankrijkstraat) en vervolgens betalen aan de gemeentelijke kassa (Raadsplein).

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties