Bevolking - Tijdelijke afwezigheid en schrapping voor het buitenland

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Sommige van de onder deze rubriek vermelde aanvragen kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak".

TIJDELIJKE AFWEZIGHEID
SCHRAPPING VOOR HET BUITENLAND


TIJDELIJKE AFWEZIGHEID

Aangifte van tijdelijke afwezigheid

 • Online, via een aanvraag op IRISbox ;
 • Per mail, naar bevolking@anderlecht.brussels ;
 • Op afspraak, aan het loket.
 Opgelet, als de aanvraag via mail gebeurt moet u :
 • De duur van de afwezigheid vermelden ;
 • Het land aangeven waar u zich bevindt tijdens uw afwezigheid ;
 • De reden van vertrek vermelden ;
 • Een recto-verso kopie van uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning toevoegen.


VOOR WIE ?
In geval van vertrek naar het buitenland voor een periode die gelijk is aan of langer is dan 3 maanden, is het noodzakelijk om het gemeentebestuur op de hoogte te stellen van uw afwezigheid. Zo vermijdt u een procedure van schrapping van ambtswege.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren. U kunt deze echter een keer verlengen, waardoor u twee jaar tijdelijk afwezig kunt zijn.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw PIN-code voor een aanvraag via IRISbox.

Als u niet langer in het bezit bent van uw pincode, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".

PRIJS ?
Gratis.

Beëindiging van uw tijdelijke afwezigheid

 • Per mail, naar bevolking@anderlecht.brussels ;
 • Op afspraak, aan het loket.

WANNEER ?
Zodra u terugkeert, moet u uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied melden om de vermelding van uw afwezigheid te laten opheffen.
Deze opheffing wordt uitgevoerd na controle van uw daadwerkelijke aanwezigheid door een wijkagent.

In geval u dit vergeet, kan u worden onderworpen aan een eventuele procedure tot ambtshalve schrapping.

 

SCHRAPPING VOOR HET BUITENLAND

VOOR WIE ?
Als u naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk de dag voor uw vertrek melden.

HOE ?
Deze procedure vereist geen afspraak.

Voor Belgische burgers, klik hier voor meer informatie.
Voor burgers met een EU- en E-kaart, klik hier voor meer informatie.
Burgers met een A-, B-, F-,H-, I- , J, M en N-kaart kunnen hier terecht voor meer informatie.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • De identiteitskaart of verblijfsvergunning van alle gezinsleden (+ Kids-ID) ;
 • De PIN-code voor wie een Belgische identiteitskaart of Kids-ID heeft ;
 • Een foto voor degenen die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning.


PRIJS ?
Gratis.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties