Bevolking - Tenlasteneming

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Tenlasteneming (bijlage 3bis of bijlage 32)

Meer informatie omtrent tenlasteneming is beschikbaar op de website van de Dienst Vreemdelingzaken.

Aanvraag inzake tenlasteneming

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?

Een onderdaan van een derde land die wenst te genieten van een verblijf in België, moet over voldoende persoonlijke bestaansmiddelen beschikken of een verbintenis tot tenlasteneming voorleggen aanvaard door de Dienst Vreemdelingenzaken voor de behandeling van zijn visumaanvraag.

Een verbintenis tot tenlasteneming is een bijzonder bewijs van bestaansmiddelen, dat een oplossing biedt wanneer u zelf uw solvabiliteit niet kunt bewijzen.

Tenlasteneming kan worden aangevraagd voor :

Opgelet, het formulier van tenlasteneming mag slechts door één persoon ondertekend worden, mag noch doorhalingen, noch correcties bevatten en moet verplicht recto-verso afgedrukt worden.

Er wordt u gevraagd om 2 exemplaren in te vullen voor  de aanvragen inzake tenlasteneming 3bis voor visumvrije landen.

VOORWAARDEN EN BENODIGDE DOCUMENTEN ?

Naast het ingevulde formulier (zie hierboven) zijn andere documenten vereist :

 • Bijlage 3bis :
  Om kennis te nemen van de voorwaarden en de te bezorgen documenten, gelieve hier te klikken.
   
 • Bijlage 32 :
  Om kennis te nemen van de voorwaarden en de te bezorgen documenten, gelieve hier te klikken.

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?
25€ enkel met de bankkaart.

TERMIJN ?

 • De aanvraag tot tenlasteneming, bijlage 3bis, zal beschikbaar zijn :
  • Onmiddellijk voor landen die visumplichtig zijn ;
  • Ongeveer 4 weken voor visumvrije landen. Na ontvangst van de beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken, wordt er telefonisch contact opgenomen met u. Ter herinnering, 2 exemplaren moeten worden ingevuld om uw aanvraag in te dienen.
 • De aanvraag tot tenlasteneming, bijlage 32, is onmiddelijk beschikbaar.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties