Bevolking - Indiening van akten opgesteld in het buitenland

OPGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Op afspraak, aan het loket.

VOOR WIE ?
Een in het buitenland opgestelde akte van de burgerlijke stand (huwelijk, echtscheiding, overlijden, enz.) kan worden ingeschreven in de registers van de gemeente van verblijf.

WAT HEEFT U NODIG ?

  • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
  • De originele akte met de zegels en handtekeningen eensluidend verklaard door de Belgische consulaire ambtenaar in het land van afgifte (Afhankelijk van het land waar u het document gaat gebruiken en het soort document, is een legalisatie of een apostille vereist. Gelieve hier te klikken voor meer informatie).
  • Een vertaling uitgevoerd door een beëdigd vertaler, indien het document niet in het Frans of Nederlands is (opgelet, als de vertaling in het buitenland wordt gedaan, moet deze door de diplomatieke post van het land van herkomst worden gelegaliseerd of geapostilleerd).

In functie van de administratieve toestand, kunnen andere documenten gevraagd worden.

PRIJS ?

  • 25€ enkel met de bankkaart ;
  • + 0,25€ per gekopieerd blad.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties