Bevolking - Euthanasie, laatste wilsbeschikking, donatie van menselijk lichaamsmateriaal

OPEGELET : onze diensten helpen u graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS met de stappen die u moet ondernemen. Indien u echter moeilijkheden ondervindt op dit gebied, raden wij u ten zeerste aan een beroep te doen op een TOLK, zodat wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Sommige van de onder deze rubriek vermelde aanvragen kunnen zonder afspraak worden uitgevoerd. Raadpleeg hiervoor de afdeling "Aanvragen zonder afspraak".

VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE
LAATSTE WILSBESCHIKKING
DONATIE VAN MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL


VOORAFGAANDE WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE

Elke geëmancipeerde volwassene of minderjarige persoon die in staat is zijn/haar wensen kenbaar te maken en die een rijksregisternummer heeft, kan een voorafgaande verklaring over euthanasie opstellen.

Gelieve hier te klikken voor meer informatie.

HOE ?
Met behulp van een formulier dat u hier kunt downloaden.

Gelieve het ingevulde en ondertekende formulier aan ons over te maken :

 • Per post op het volgende adres:
  Bevolkingsdienst
  Raadsplein 1
  1070 Anderlecht
 • Door het af te geven, zonder afspraak,  bij de loketten gelegen in de Frankrijkstraat 99 of op het Dapperheidsplein 28A, tussen 8u30 en 12u (behalve woensdag).

De verklaring moet op dezelfde datum medeondertekend worden door twee meerderjarige getuigen, van wie ten minste één geen materieel belang heeft bij het overlijden, en eventueel door vertrouwenspersonen die ook meerderjarig zijn.

PRIJS ?
Gratis.

GELDIGHEID VAN DE VERKLARING
Iedere voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie, mits vastgesteld vanaf 2 april 2020, heeft een onbeperkte duur.

Voorafgaande verklaringen van euthanasie die voor 2 april 2020 zijn vastgesteld blijven 5 jaar geldig. Ze kunnen worden verlengd en bij verlenging hebben ze ook een onbeperkte duur.

 

LAATSTE WILSBESCHIKKING

VOOR WIE ?
Elke persoon kan bij leven en uit vrije wil zowel de wijze van begraven (begraven of cremeren) als het confessionele ritueel dat hij/zij wenst voor zijn/haar begrafenis schriftelijk kiezen. Deze keuzes kunnen het voorwerp uitmaken van een verklaring van laatste wilsbeschikking, geregistreerd door het gemeentebestuur.

HOE ?
Met behulp van een formulier dat u hier kunt downloaden.
Gelieve, eenmaal ingevuld en ondertekend, langs te komen, zonder afspraak, bij de loketten gelegen in de Frankrijkstraat 99 of op het Dapperheidsplein 28A, tussen 8u30 en 12u (behalve woensdag).

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Het ingevulde en ondertekende formulier.

PRIJS ?
Gratis.

TERMIJN ?
Onmiddellijk.

 

DONATIE VAN MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL

VOOR WIE ?
In België wordt elke persoon geacht in te stemmen met de schenking van menselijk lichaamsmateriaal (organen, weefsels en cellen) na zijn overlijden, tenzij hij tijdens zijn leven bezwaar heeft gemaakt.  

Het is mogelijk om 4 beslissingen te laten registreren, met betrekking tot :

 • orgaandonatie voor transplantatie ;
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor transplantatie ;
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor de vervaardiging van geneesmiddelen ;
 • donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor onderzoek.

Gelieve hier te klikken voor meer informatie.

WAT HEEFT U NODIG ?

 • Uw identiteitskaart of uw verblijfsvergunning ;
 • Uw PIN-code voor een aanvraag via IRISbox.

Als u niet langer in het bezit bent van uw pincode, gelieve hier te klikken, "PIN- en PUK-codes".
 

PRIJS ?
Gratis.

Reglement betreffende het innen van belastingen en retributies op de afgite van getuigschriften, documenten en andere administratieve prestaties