Aanvragen zonder afspraak - Bevolking

Enkel voor de hieronder beschreven operaties, Belgische onderdanen of personen met buitenlandse nationaliteit in het bezit van een K-, C-, L-, D-, EU+-, E+-, F+ en M permanent verblijf -kaart, kunnen zich zonder afspraak begeven aan één van onze snelloketten.

Dringend vertrek en schrapping voor het buitenland

Het dringende vertrek omvat aanvragen als vernieuwing van uw identiteitsdocument, paspoort/reisdocument of zelfs de legalisatie van de handtekening op een ouderlijke toestemming.

Opgelet : U zult worden verzocht een bewijs van uw nakende vertrek te overleggen (vliegtuig- of treintickets, huur, reservering, ….).

Als u niet over een dergelijk bewijs beschikt, stuur dan een e-mail naar bevolking@anderlecht.brussels en leg uit waarom het dringend is.

De schrapping voor het buitenland moet ten laatste de dag voor uw definitief vertrek uit België worden aangevraagd.

Ga voor meer informatie naar de rubriek « Tijdelijke afwezigheid / schrapping voor het buitenland »

Wijziging van uw adres op de chip van uw identiteitskaart of elektronische verblijfsvergunning

Voor deze operatie is het van essentieel belang dat u in het bezit bent van de PIN-code van uw kaart.

Als u deze code hebt, kunt u tijdens de openingsuren terecht bij onze snelloketten.

Zo niet, volg dan de volgende procedure.

Ga voor meer informatie naar de rubriek « Adreswijziging en afvoering van ambtswege »

Bestellen en afhalen van PIN-codes

  • Voor identiteitsdocumenten die vóór 1 januari 2022 zijn afgegeven. Als u ze kwijt bent, kunt u ze bestellen per e-mail op bevolking@anderlecht.brussels of door langs te gaan bij één van onze snelloketten tijdens hun openingsuren.
  • Voor identiteitsdocumenten die na 1 januari 2022 werden afgegeven, kunt u terecht bij één van onze snelloketten tijdens de hierboven vermelde openingsuren.

Na bestelling kunnen uw codes worden afgehaald bij onze snelloketten tijdens de openingsuren.

Opgelet: De kosten voor het bestellen van een PIN-code bedragen € 11. Het afhalen gebeurt op dezelfde plaats van aanvraag.

Ga voor meer informatie naar de rubriek « Pin / puk-code »

Diefstal en verlies van identiteitsdocumenten of van uw belgisch rijbewijs

In geval van verlies van uw identiteitsdocumenten of van uw belgisch rijbewijs kunt u tijdens de openingsuren terecht bij onze snelloketten. In geval van diefstal wordt u verzocht een bewijs van diefstal (bijlage 12) over te leggen dat door de politie na uw aangifte is afgegeven.

Opgelet: Voor personen die niet de Belgische nationaliteit bezitten wordt u verzocht een bewijs van verlies of diefstal (bijlage 12 of een bewijs van buitenbezitstelling) over te leggen dat door de politie na uw aangifte is afgegeven.

Ga voor meer informatie naar de rubriek « Identiteitsdocumenten » of « Rijbewijs »

Indiening van formulieren « euthanasie » en « laatste wilsbeschikking»

Elke persoon die het formulier "voorafgaande wilsverklaring inzake euthanasie" of het formulier "verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking" heeft ingevuld en ondertekend, kan het tijdens de openingsuren afgeven bij onze snelloketten.

Ga voor meer informatie naar de rubriek « Euthanasie / laatste wilsbeschikking / Donatie va menselijk lichaamsmateriaal »

Ouderlijke toestemming

Wanneer een minderjarig kind alleen of in gezelschap van andere personen dan zijn/haar ouders, of met slechts één ouder naar het buitenland reist, is het raadzaam om een aanvraag voor ouderlijke toestemming op te stellen.