SVC Weststation

Het programma, waarvan de algemene coördinatie door het Gewest verzekerd wordt, kan hier geraadpleegd worden.

De belangrijkste projecten in de gemeente Anderlecht zijn :

  • de rehabilitatie van de site van het Volkshuis (Bergensesteenweg 423) ;
  • de herschikking van het voormalige station van Kuregem (Emile Vanderveldesquare) ;
  • de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een gedeelde sportvoorziening die openstaat voor de wijk (cf. website van MSI) ;
  • de herinrichting van de Emile Vanderveldesquare, de Albert I-square en de Bergensesteenweg die deze twee ruimten met elkaar verbindt (cf. website van Brussel Mobiliteit) ;
  • de herschikking van de Glasgowstraat en van een deel van de Birminghamstraat (cf. website van Beliris) ;
  • de ontwikkeling van een cyclostrade langs spoorlijn L28 (cf. website van Beliris).