SVC Weststation

Het programma, waarvan de algemene coördinatie door het Gewest verzekerd wordt, kan hier geraadpleegd worden.

De gemeente Anderlecht beheert de volgende projecten :

Herinrichting van het oude volkshuis

Het is de ambitie er een multifunctionele uitrusting voor sociale cohesie, nieuwe openbare ruimten en tien kwaliteitsvolle woningen te creëren.

Creatie van een nieuwe openbare weg op de site van de slachthuizen

Er wordt een masterplan opgesteld om de plaats te bepalen die het meest geschikt zou zijn voor de nieuwe weg.

Ontwikkeling van het socio-economische luik

Er zal binnenkort een projectoproep opgestart worden om socio-economische acties te ondersteunen die nuttig zijn voor de bewoners van de perimeter.

Kandidatuurdossier

Reglement

Bijlage 1

Bijlage 2