SC Leonardo da Vinci

Het Schoolcontract « SC » is een nieuw gewestelijk programma voor stadsrenovatie, goedgekeurd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 23 november 2017.

De school is een belangrijke plaats voor multiculturele en multigenerationele uitwisseling. In Brussel, zoals elders, oefent zij een essentiële dynamiek uit maar blijft vaak teveel op zichzelf gericht. De school openen naar haar wijk, integreren in haar omgeving, is dus een prioriteit van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) en de Strategie 2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Brussels programma voor het onderwijs, doelstelling 6 – As 2 van de Strategie 2025).

Een Schoolcontract heeft tot doel een school zo goed mogelijk in haar omgeving en in haar wijk te integreren door inrichtingen van de schoolsite en van de aangrenzende perimeter. Het betreft hier een partnerschap gesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de betrokken school "Atheneum Leonardo da Vinci", haar inrichtende macht "Federatie Wallonië-Brussel" en de gemeente "Anderlecht" waar zij ingeplant is. Het betrekt eveneens de verenigingen van de wijk, de bewoners, de gebruikers van de onderwijsinstelling en de beheerders van collectieve uitrustingen.

Elk Schoolcontract stelt een investeringsprogramma voor (met een maximum budget van 2,5 miljoen euro per contract) en acties voor inrichtingen die gerealiseerd moeten worden binnen en rond de school, binnen een periode van 6 jaar.

Het Schoolcontract « Atheneum Leonardo da Vinci »

L’Athénée Leonardo da Vinci is gelegen te Kuregem, een multiculturele wijk wáár de sportactiviteiten en het culturele aanbod beperkt zijn. Ondanks het feit dat de school vandaag een enclave is in de stad, bezit zij echter een sterk potentieel voor de ontwikkeling van de wijk en de integratie van zijn bewoners.

 

Het Schoolcontract heeft een drievoudige ambitie :

  1. het stadsleven verlengen tot in de schoolsite en een socio-culturele pool maken van de school ;
  2. nieuwe activiteiten ontwikkelen in de wijk ;
  3. bijdragen tot het zelfvertrouwen en tot de ondernemingsgeest van de jongeren.

Het voorziet met name :

  • de inrichting van de omliggende openbare ruimte, van het voorplein en de ingang, teneinde de rol van de school te versterken als strategisch knooppunt van de wijk ;
  • de verbetering van de infrastructuur teneinde de schoolinitiatieven open te stellen voor de bewoners (ludieke zaal, schoolrestaurant, auditorium, enz.) ;
  • de uitwerking van verschillende opvoedkundige-, culturele- en artistieke projecten ;
  • een post van School-Wijk coördinator.

'Shoot for your goals' – Bijdragen tot het zelfvertrouwen en tot de ondernemingszin van de jongeren.

De actie 6 « Knutselteam door Leerlingen » zal georganiseerd worden onder de vorm van een projectoproep.
Tijdens de duur van de uitvoering van het SC « Leonardo da Vinci », zal de gemeente Anderlecht één of meerdere projectoproep(en) organiseren. De projecten zullen geselecteerd worden door een jury en de beheerder(s) zal/zullen genieten van een jaarlijkse subsidie teneinde ze te realiseren binnen de uitvoeringsperiode van het SC, hetzij vóór december 2022.

Contactpersonen

Gemeentebestuur van Anderlecht:
Houcine Boukbouk - hboukbouk@anderlecht.brussels – 02/800.07.36 – 0494/57.79.46
Stadsrenovatie - Emile Carpentierstraat, 45 – 1070 Brussel

Voor meer inlichtingen aangaande de diagnose en het programma van het SC « Leonardo da Vinci »