SVC Heyvaert-Poincaré

Het programma, waarvan de algemene coördinatie door het Gewest verzekerd wordt, kan hier geraadpleegd worden.

De gemeente Anderlecht beheert de volgende projecten :

Aankoop van de (gedeeltelijke) percelen die nodig zijn voor de realisatie van het park van de Kleine Zenne

De doelstelling bestaat erin om de Ninoofsepoort te verbinden met de site van de slachthuizen door een park dat rechtlijnig is met de oude loop van de Kleine Zenne.

Renovatie van het gebouw gelegen aan de nrs. 34-36 van de Waskaarsstraat

Het is de ambitie om dit gebouw, met een belang voor het erfgoed, op te waarderen en er meerdere woningen te creëren die gelijkgesteld zijn aan sociale woningen.

Creatie van nieuwe openbare ruimte tussen de Ropsy Chaudronstraat en de Jules Ruhlstraat

Het project bestaat erin om het gebouw op de hoek van deze straten af te breken en de kwaliteit van de openbare ruimte op deze plaats te verbeteren.

Ontwikkeling van het socio-economische luik

Er zal binnenkort een projectoproep opgestart worden om socio-economische acties te ondersteunen die nuttig zijn voor de bewoners van de perimeter.

Kandidatuurdossier

Reglement

Bijlage 1

Bijlage 2