SVC Weststation

Het programma, waarvan de algemene coördinatie door het Gewest verzekerd wordt, kan hier geraadpleegd worden.

De gemeente Anderlecht beheert de volgende projecten :

Rehabilitatie van het oude volkshuis

De projectsite herneemt nrs. 423, 425 en 427 van de Bergensesteenweg alsook het nr. 233 van de Industriekaai.

Het is voorzien om :

  • het volkshuis te rehabiliteren (nr. 423 van de Bergensesteenweg) in een geheel dat georiënteerd is naar sociale, socio-culturele, coöperatieve, verenigings-, participatieve, en/of burgerlijke activiteiten ;
  • de feestzaal en het algemeen magazijn te renoveren in een geheel dat georiënteerd is naar economische activiteiten met inbegrip van een micro-brasserie en een atelier van stedelijke toestellen (schrijnwerkerij en metaal) ;
  • tien woningen te integreren ;
  • een kwaliteitsvolle open ruimte te creëren langs de kant van het kanaal.

Reaffectatie van het oude station van Kuregem

Het project bestaat erin om de leegstaande lokalen opnieuw te openen om er socio-culturele activiteiten te ontvangen. Het betreft hier een ruimte die onder de sporen ligt, die overeenstemt met een deel van het oude reizigersstation, gelegen tussen de Vanderveldesquare en de Emile Carpentierstraat te Anderlecht.

Ontwikkeling van het socio-economische luik

Er werd een projectoproep opgestart teneinde de maatschappelijke acties en de acties voor het collectieve leven te ondersteunen. Vier gemeentelijke projecten en vier intergemeentelijke projecten, waarvan de acties zich ontwikkelen in de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek, werden geselecteerd.

Ontdek de projecten