DWC Peterbos

« Peterbos » is het 12de Duurzaam Wijkcontract (DWC) dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend werd aan de gemeente Anderlecht. Het vindt plaats van 2019 tot 2023 plaatsvinden, en het einde van de werken is voorzien in 2026.

Perimeter

Het DWC omvat plaatsvinden in het Peterbospark, dat begrensd wordt door de Maria-Groeninckx De Maylaan, de Adolphe Willemynsstraat, de Agronoomstraat en de Shakespearelaan (groene wandeling).

PB_perimetre small.jpg

Nieuws

Participatief budget 2021 : Ik heb een project voor mijn wijk!

Maak je project voor de wijk waar ! Het Duurzaam Wijkcontract Peterbos zal een nieuwe oproep voor burgerprojecten in het najaar lanceren voor de bewoners. Het doel? Om het leven en de gezelligheid in de buurt de verbeteren. Alle ideeën zijn welkom.

Het reglement en het kandidatuurformulier zullen online beschikbaar zijn wanneer de projectoproep wordt gelanceerd.

Een idee ? Vragen ? Hulp nodig ?

Vanaf nu en bij elke stap van het proces, is het team van het Duurzaam wijkcontract beschikbaar om de vragen van de projectbeheerders te beantwoorden en hen te helpen bij de stappen die ondernomen moeten worden. Elk bewoner die een project wil voorstellen kan zich tot de wijkantenne Peterbos richten en steun vragen om een project uit te werken en op te stellen, de financiële- en materiële noden te definiëren, de voorstelling van het project voor te bereiden, enz.

+ INFO Maria – 0498 58 88 50 – mchristodoulou@anderlecht.brussels

Projectoproep Networkers 2021 : De netheid verbeteren in de wijk!

Deze projectoproep die 3 edities van elk 10.000 € zal kennen richt zich tot inwoners, verenigingen, scholen en handelaars uit de wijk die projecten tot stand willen brengen om de netheid te verbeteren in de Peterboswijk.

Voor de eerste editie, die in 2021 plaatsvond, werd het project "Peter Net" geselecteerd. Gedragen door inwoners van de wijk in samenwerking met het ARHUU (AdviesRaad van de Huurders) van de Anderlechtse Haard, zullen er 4 inzamel- en sensibiliseringsacties worden georganiseerd in 2021 en 2022. De eerste operatie vond plaats op 12 augustus.

Wilt u ook een project voorstellen om de buurt netter te maken? De volgende projectoproep zal binnenkort worden gelanceerd.

+ INFO Maria – 0498 58 88 50 – mchristodoulou@anderlecht.brussels

Inrichting van de openbare ruimten – fase 1: Masterplan, een visie voor de wijk

Van maart tot november 2020 is door de studiebureaus Studio Paola Viganò en VVV een "Masterplan" (een nieuwe visie op de inrichting van de wijk) opgesteld.

Dit Masterplan wil de openbare ruimten van Peterbos herdenken om de wijk nieuw leven in te blazen en duurzamer, vloeiender te maken, ontmoetingen tussen bewoners te vergemakkelijken en een opening naar de buitenwereld te maken.

Teneinde deze doelstellingen te bereiken, zijn 4 luiken als prioritair aangeduid :

 1. Het Peterbospark verbinden met de andere wijken van de gemeente (ontsluiting van de wijk)
 2. Een heroverweging van het verkeer in Peterbos (mobiliteit en parkeren)
 3. Een heroverweging van de bezetting van de openbare ruimten (herkwalificatie van de pleinen in het park)
 4. Activering van de ruimten op het gelijkvloers van de woontorens in samenhang met openbare ruimten

Deze thema's werden voorgesteld aan de bewoners van de wijk en samen met hen verfijnd tijdens een eerste participatietraject dat plaatsvond in juni en juli 2020.

Download hier de documenten met betrekking tot deze eerste fase :

 

Inrichting van de openbare ruimten – fase 2 : de concrete projecten

Een aantal van de in het Masterplan voorgestelde inrichtingen zullen worden uitgevoerd in het kader van het Wijkcontract (zie vanaf bladzijde 164 van het Masterplan). In januari 2021 is de ontwikkelingsfase van deze projecten van start gegaan.

Om de architecten te helpen bij de ontwikkeling van deze concrete projecten, werden de bewoners van de wijk geraadpleegd tijdens een tweede participatietraject in februari en maart 2021.

Download hier de documenten met betrekking tot deze tweede fase:

+ INFO Aline – 0490 523 863 – agoethals@anderlecht.brussels

 

Inrichting van de openbare ruimten – werf

Indien alles verloopt zoals geplant zullen de inrichtingswerken van de openbare ruimten begin 2023 van start gaan.

 

Programmatie van het duurzaam wijkcontract

Het jaar 2018 werd besteed aan de uitwerking van het basisdossier, dat bestaat uit een diagnose van de wijk, de prioriteiten voor het DWC en een voorontwerp van zijn programma. Een Milieueffectenrapport (MER), dat de impact van het programma op het leefmilieu van de inwoners van de wijk bestudeert, werd ook gerealiseerd.

Het basisprogramma werd door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Het Wijkcontract ging dus daadwerkelijk van start op 1 maart 2019.

Vindt hier alle documenten van het basisdossier terug :

 

Overleg met de bewoners en andere actoren van de wijk

Dit overleg neemt verschillende vormen aan :

 • de Algemene wijkvergadering (AV) : staat open voor iedereen. Deze informatievergaderingen, die gemiddeld twee maal per jaar plaatsvinden, stellen de evolutie van het DWC voor en vormen de gelegenheid voor de bewoners om hun mening te laten horen. Tijdens de AV kunnen de bewoners zich kandidaat stellen voor de Wijkcommissie.
      
 • de Wijkcommissie (WiC) : is oa. samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewoners, van de plaatselijke verenigingen, van de maatschappijen voor sociale woningen (Comensia en Anderlechtse Haard), van de Gemeente en van het Gewest. De WiC volgt de evolutie van het DWC van nabij en verstrekt haar advies aangaande de projecten van het DWC.
     
 • een overleg met de bewoners en andere actoren van de wijk zal voorzien worden in het kader van de hoofdprojecten van het DWC, waaronder de aanleg van de openbare ruimten.

Wijkantenne van het Duurzaam Wijkcontract – Peterbospark Blok 9

De nieuwe wijkantenne van het wijkcontract verwelkom u sinds 9 september.
U zal er het volgende vinden : 

 • Info wijkcontract
 • Info participatief budget
 • Ontmoetingscafé (Café-Rencontre)
 • Artistieke workshops
 • Workshops moestuinen en bijenteelt
 • Permanenties: burenhelp, opleidingen, sport, werkgelegenheid voor jongeren...

+INFO 0498 58 88 50

Wilt u informatie ontvangen over het Peterbos Wijkcontract? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via deze link of per bericht op 0498 58 88 50. De nieuwsbrief wordt verstuurd per e-mail, Whatsapp en sms indien mogelijk, gemiddeld 2 tot 3 keer per maand afhankelijk van het nieuws.

In de pers...

Feest opening wijkantenne (3/10/2019)

Bruzz :

RTL Info :

RTBF Vivacité :

RTBF :

Het nieuwsblad :

Contact :

Aline Goethals – Projectleider Duurzaam Wijkcontract - 02/558 09 30 – agoethals@anderlecht.brussels

Maria Christodoulou – Coördinatrice wijkantenne en participatie – 0498 58 88 50 – mchristodoulou@anderlecht.brussels