DWC Peterbos

« Peterbos » is het 12de Duurzaam Wijkcontract (DWC) dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend werd aan de gemeente Anderlecht. Het vindt plaats van 2019 tot 2023 plaatsvinden, en het einde van de werken is voorzien in 2026.

Newsletters

Perimeter

Het DWC omvat plaatsvinden in het Peterbospark, dat begrensd wordt door de Maria-Groeninckx De Maylaan, de Adolphe Willemynsstraat, de Agronoomstraat en de Shakespearelaan (groene wandeling).

PB_perimetre small.jpg

 

Nieuws

Voor de laatste editie doet het Participatief Budget een oproep voor ideeën !

We nodigen de bewoners van Peterbos* uit om hun projectidee(ën) voor de wijk in te dienen bij Maria, hetzij via e-mail mchristodoulou@anderlecht.brussels, hetzij telefonisch 0498 588 850 door je contactgegevens achter te laten, of op afspraak in de Wijkantenne in blok 15, Peterbospark.
Om  in aanmerking te komen, moeten de ideeën aan de volgende criteria voldoen :

 • Kan worden uitgevoerd voor minder dan € 25.000 (beschikbaar budget)
 • Betreft de permanente verfraaiing van de openbare ruimte binnen de perimeter van het Wijkcontract Peterbos
 • Het project mag geen cofinanciering vereisen
 • Het project moet voltooid kunnen zijn voor het einde van de uitvoeringsfase van het wijkcontract (31/10/2024) en mag geen opvolgend beheer vereisen.

   

De verschillende fases :

 1. De ideeën kunnen tot en met 15 september worden ingediend op dezelfde manier als hierboven vermeld. De bewoners kunnen ook kennis komen maken met ons aan onze stand tijdens het wijkfeest op zondag 10 september 2023 (stand van het Duurzaam Wijkcontract Peterbos) en/of tijdens de Algemene Vergadering van het Wijkcontract op dinsdag 5 september om 18u00 in de Agorazaal (Blok 17A Peterbospark).
 2. Het team van het Wijkcontract zal de administratieve en technische haalbaarheid in termen van budget, deadline, techniciteit en administratie van de ideeën van de bewoners analyseren.
 3. Over de ideeën die aanvaardbaar zijn, wordt gestemd door de bewoners (in de loop van oktober-november) : alle bewoners krijgen een brief met de geselecteerde ideeën en de verschillende stemprocedures.
 4. Voor de eindstemming en de voorstelling van de resultaten wordt een Burgervergadering georganiseerd (november).

*Alleen bewoners van de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract Peterbos kunnen stemmen op hun favoriete project (d.w.z. bewoners van alle blokken van het Peterbospark en bewoners van de Maria Groeninckx-De Maylaan nr. 2 tot 96, de Adolphe Willemynsstraat van 176 tot 246 en 173 tot 231, en de Agronoomstraat van 106 tot 162).

Participatief Budget 2023 : (editie april 2023) gevalideerd project.

 1. “Peinture, ma passion”.
  Het project omvat een reeks workshops voor volwassenen en kinderen, één keer per week vanaf september 2023, om verschillende teken- en schildertechnieken te ontdekken. De workshops worden afgesloten met een tentoonstelling van de creaties van de bewoners. Het aantal deelnemers is beperkt en deelname is alleen mogelijk op basis van inschrijving. Voordat de workshops beginnen, worden er affiches opgehangen bij de ingangen van de gebouwen zodat bewoners zich kunnen inschrijven.

Participatief Budget 2022 : 2 editie (november) : De gevalideerde projecten.

 1. Kermis
  Gezien het succes van de 1ste editie van de Kermis in de zomer van 2022, wil het bewonerscollectief een 2de editie organiseren in de zomer van 2023 in Peterbos om de wijk te animeren, het leggen van banden tussen buren aan te moedigen, de bewoners te betrekken rond activiteiten en stands die deels door de bewoners zelf worden gehouden en de wijk te versterken.
   
 2. Educatieve boerderij
  Een jongere uit Peterbos wil in samenwerking met de vzw D'Broej een educatieve boerderij opzetten in het Peterbospark tussen blok 1 en 5, om de bewoners bewust te maken van het belang van dierenwelzijn en hen verantwoordelijkheidszin bij te brengen door middel van diverse activiteiten en het dagelijks beheer van de boerderij.
   
 3. Open deuren van de moestuin “Le Frambosier”
  Het project bestaat erin de tuin aan het begin van elk lente-, zomer- en herfstseizoen open te stellen voor het publiek, om hen uit te nodigen het werk van de tuiniers te ontdekken en met hen te tuinieren op hun percelen en in bakken om mee naar huis te nemen. Dit helpt ook om de bewoners bewust te maken van de groenten van de verschillende seizoenen en van gezond en duurzaam voedsel.
   
 4. Wellness en gezondheidsontbijten
  Organisatie van welzijnsworkshops met verschillende sprekers uit de gezondheidssector om de bewoners eenvoudige tools aan te reiken om autonoom te worden in hun levensstijl. 6 workshops georganiseerd met gezonde en biologische ontbijten rond dewelke de bewoners eenvoudige bewegingen zullen uitwisselen en leren om bepaalde kwalen te voorkomen.

Participatief Budget 2022 : 1ste editie (april) : De gevalideerde projecten.

Eind april 2022 heeft de Burgervergadering van Peterbos de kandidaten voor de 1ste editie van het Participatief Budget 2022 ontmoet en de projecten geselecteerd die financiële steun zullen krijgen. Ontdek hieronder de drie winnende projecten :

 1. Kermis
  Het bewonerscollectief van Peterbos heeft op dinsdag 12 juli het hele park opgefleurd met de organisatie van een grote kermis met diverse activiteiten en animaties voor iedereen : circusinitiatie, ponyritjes, schminken, springkasteel, workshop "balkon in bloei" en niet te vergeten de eetkraampjes voor jong en oud met barbecues, suikerspinnen, warme wafels, enz.
 2. Mini-foot Academie
  Gezien het succes van de Mini-foot Academie bij de kinderen van de wijk, lanceren de twee vrijwillige buurtbewoners dit schooljaar 2022/2023 de 2de editie van mini voetbal. De financiering zal het mogelijk maken om een deel van het materieel te vernieuwen, de affiches nieuw leven in te blazen en in de loop van het jaar hoogtepunten te organiseren.
 3. Stop-duiven
  Dit project is opgezet door een groep bewoners die hun buren bewust willen maken van de negatieve gevolgen van het voederen van duiven. Daartoe zijn zij van plan onderaan elk woonblok workshops voor de recuperatie van brood te organiseren om de mensen bewust te maken van de risico's van het voederen ; niet alleen voor de gezondheid van de duiven maar ook voor de gevolgen van het op straat gooien van brood voor de algemene gezondheid en om alternatieve oplossingen voor het broodoverschot voor te stellen.

Participatief budget 2021 : Gevalideerde projecten

Eind november heeft het burgerassemblee van Peterbos de kandidaten voor het participatief budget ontmoet en de projecten geselecteerd die in 2022 financiële steun zullen ontvangen. Ontdek hieronder de drie winnende projecten!

1. Wereldkeuken
Twee bewoners willen van februari tot juni workshops “wereldkeuken” organiseren om nieuwe smaken te ontdekken, zich open te stellen voor anderen en gezellige momenten te delen.

2. Intergenerationele bijeenkomst
Twee bewoners, ondersteund door twee senioren, stellen een bijeenkomst voor tussen senioren en kinderen voor rond spelletjes, overdracht en herinneringen. Het doel? Een band creëren tussen twee bevolkingsgroepen die veel van elkaar kunnen leren en de solidariteit in de wijk op lange termijn bevorderen.

3. Helpen in de moestuin
Om de moestuin van Peterbos bekend te maken, hun kennis te delen en zich open te stellen voor andere bewoners, willen de tuiniers informatieve panelen maken over de moestuin en in de lente van 2022 een inwijdingsfeest organiseren met een degustatie van de oogst. 

+ INFO Maria – 0498 58 88 50 – mchristodoulou@anderlecht.brussels

Projectoproep Networkers 2023 : gevalideerd project.

Voor het laatste jaar van de projectoproep Networkers keurde de jury het project "Peterbos propre" goed, dat beheerd wordt door de vzw Delen Belgique.
Het project, dat zal lopen van september 2023 tot april 2024, zal worden uitgevoerd in samenwerking met lokale partners en Leefmilieu Brussel om de netheid in de wijk te verbeteren en zoveel mogelijk bewoners bewust te maken van de noodzaak om hun leefomgeving te respecteren.
Hiervoor zullen de vzw Delen Belgique en haar partners elke maand (woensdag) een collectieve afvalophaling organiseren, gevolgd door een drink met de straatvegers ; zullen ze samenwerken met jongeren om één of meerdere reclamespots te produceren op basis van foto-/videomontages ; en zullen ze sensibiliseringsworkshops organiseren om hen de milieuaspecten van het sorteren en het verminderen van afval beter te doen begrijpen.
Als je als bewoner of partner wilt deelnemen aan het project, neem dan contact met ons op via 0498 588 850.

Inrichting van de openbare ruimten

Het openbaar onderzoek voor het ontwikkelingsproject loopt van 20 augustus 2023 tot 18 september 2023. Alle documenten kunnen worden geraadpleegd op: https://openpermits.brussels/nl/_01/PFD/1897162)

INFO Aline Goethals – 0490 523 863 – agoethals@anderlecht.brussels

Fase 1: Masterplan, een visie voor de wijk

Van maart tot november 2020 is door de studiebureaus Studio Paola Viganò en VVV een "Masterplan" (een nieuwe visie op de inrichting van de wijk) opgesteld.

Dit Masterplan wil de openbare ruimten van Peterbos herdenken om de wijk nieuw leven in te blazen en duurzamer, vloeiender te maken, ontmoetingen tussen bewoners te vergemakkelijken en een opening naar de buitenwereld te maken.

Teneinde deze doelstellingen te bereiken, zijn 4 luiken als prioritair aangeduid :

 1. Het Peterbospark verbinden met de andere wijken van de gemeente (ontsluiting van de wijk)
 2. Een heroverweging van het verkeer in Peterbos (mobiliteit en parkeren)
 3. Een heroverweging van de bezetting van de openbare ruimten (herkwalificatie van de pleinen in het park)
 4. Activering van de ruimten op het gelijkvloers van de woontorens in samenhang met openbare ruimten

Deze thema's werden voorgesteld aan de bewoners van de wijk en samen met hen verfijnd tijdens een eerste participatietraject dat plaatsvond in juni en juli 2020.

Download hier de documenten met betrekking tot deze eerste fase :

 

Fase 2 : de concrete projecten

Een aantal van de in het Masterplan voorgestelde inrichtingen zullen worden uitgevoerd in het kader van het Wijkcontract (zie vanaf bladzijde 164 van het Masterplan). In januari 2021 is de ontwikkelingsfase van deze projecten van start gegaan.

Om de architecten te helpen bij de ontwikkeling van deze concrete projecten, werden de bewoners van de wijk geraadpleegd tijdens een tweede participatietraject in februari en maart 2021.

Download hier de documenten met betrekking tot deze tweede fase:

+ INFO Aline – 0490 523 863 – agoethals@anderlecht.brussels

 

Werf

Indien alles verloopt zoals geplant zullen de inrichtingswerken van de openbare ruimten begin eind 2024 van start gaan.

 

Programmatie van het duurzaam wijkcontract

Het jaar 2018 werd besteed aan de uitwerking van het basisdossier, dat bestaat uit een diagnose van de wijk, de prioriteiten voor het DWC en een voorontwerp van zijn programma. Een Milieueffectenrapport (MER), dat de impact van het programma op het leefmilieu van de inwoners van de wijk bestudeert, werd ook gerealiseerd.

Het basisprogramma werd door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd. Het Wijkcontract ging dus daadwerkelijk van start op 1 maart 2019.

 

Vindt hier alle documenten van het basisdossier terug :

 

Overleg met de bewoners en andere actoren van de wijk

Dit overleg neemt verschillende vormen aan :

 • de Algemene wijkvergadering (AV) : staat open voor iedereen. Deze informatievergaderingen, die gemiddeld twee maal per jaar plaatsvinden, stellen de evolutie van het DWC voor en vormen de gelegenheid voor de bewoners om hun mening te laten horen. Tijdens de AV kunnen de bewoners zich kandidaat stellen voor de Wijkcommissie.
      
 • de Wijkcommissie (WiC) : is oa. samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewoners, van de plaatselijke verenigingen, van de maatschappijen voor sociale woningen (Comensia en Anderlechtse Haard), van de Gemeente en van het Gewest. De WiC volgt de evolutie van het DWC van nabij en verstrekt haar advies aangaande de projecten van het DWC.
     
 • een overleg met de bewoners en andere actoren van de wijk zal voorzien worden in het kader van de hoofdprojecten van het DWC, waaronder de aanleg van de openbare ruimten.

 

Wijkantenne van het Duurzaam Wijkcontract – Peterbospark Blok 15

De nieuwe wijkantenne van het wijkcontract verwelkom u sinds 9 september.
U zal er het volgende vinden : 

 • Info wijkcontract
 • Info participatief budget
 • Ontmoetingscafé (Café-Rencontre)
 • Artistieke workshops
 • Workshops moestuinen en bijenteelt
 • Permanenties: burenhelp, opleidingen, sport, werkgelegenheid voor jongeren...

+INFO 0498 58 88 50

Wilt u informatie ontvangen over het Peterbos Wijkcontract? Schrijf je in voor de nieuwsbrief via deze link of per bericht op 0498 58 88 50. De nieuwsbrief wordt verstuurd per e-mail, Whatsapp en sms indien mogelijk, gemiddeld 2 tot 3 keer per maand afhankelijk van het nieuws.

 

In de pers...

Feest opening wijkantenne (3/10/2019)

Bruzz :

RTL Info :

RTBF Vivacité :

RTBF :

Het nieuwsblad :

 

Contact :

Aline Goethals – Projectleider Duurzaam Wijkcontract - 02/558 09 30 – agoethals@anderlecht.brussels

Maria Christodoulou – Coördinatrice wijkantenne en participatie – 0498 58 88 50 – mchristodoulou@anderlecht.brussels