DWC Peterbos

« Peterbos » is het 12de Duurzaam Wijkcontract (DWC) dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend werd aan de gemeente Anderlecht. Het zal van 2019 tot 2023 plaatsvinden, en het einde van de werken is voorzien in 2025.

Perimeter

Het DWC zal plaatsvinden in het Peterbospark, dat begrensd wordt door de Maria-Groeninckx De Maylaan, de Adolphe Willemynsstraat, de Agronoomstraat en de Shakespearelaan (groene wandeling).

PB_perimetre small.jpg

Programmatie van het duurzaam wijkcontract

Het jaar 2018 wordt besteed aan de uitwerking van het basisdossier, dat bestaat uit een diagnose van de wijk, de prioriteiten voor het DWC en een voorontwerp van zijn programma. Een Milieueffectenrapport (MER), dat de impact van het programma op het leefmilieu van de inwoners van de wijk moet bestuderen, wordt ook gerealiseerd.

Het basisprogramma en het MER werden door de Gemeenteraad op 22 november 2018 goedgekeurd, en werden eind november aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgemaakt. Het Wijkcontract zal daadwerkelijk opgestart worden wanneer het Gewest het programma goedgekeurd zal hebben, in februari 2019.

Vindt hier alle documenten van het basisdossier terug :

Overleg met de verschillende actoren van de wijk

Dit overleg neemt verschillende vormen aan :

  • de Algemene wijkvergadering (AV) : staat open voor iedereen. Deze informatievergaderingen, die gemiddeld twee maal per jaar plaatsvinden, stellen de evolutie van het DWC voor en vormen de gelegenheid voor de bewoners om hun mening te laten horen. Tijdens de AV kunnen de bewoners zich kandidaat stellen voor de Wijkcommissie.
        
  • de Wijkcommissie (WiC) : is oa. samengesteld uit vertegenwoordigers van de bewoners, van de plaatselijke verenigingen, van de maatschappijen voor sociale woningen (Comensia en Anderlechtse Haard), van de Gemeente en van het Gewest. De WiC volgt de evolutie van het DWC van nabij en verstrekt haar advies aangaande de projecten van het DWC.
       
  • een overleg met de bewoners en andere actoren van de wijk zal voorzien worden in het kader van de hoofdprojecten van het DWC, waaronder de aanleg van de openbare ruimten.

De volgende Algemene wijkvergadering zal plaatsvinden in de lente van 2019. We zullen er het programma voorstellen zoals het door het Gewest werd goedgekeurd, waaronder de socio-economische activiteiten die in de wijk zullen plaatsvinden van 2019 tot 2023. Contact : Aline Goethals – 02/558 09 30 – agoethals@anderlecht.brussels