SVC Heyvaert-Poincaré

Het programma, waarvan de algemene coördinatie door het Gewest verzekerd wordt, kan hier geraadpleegd worden.

De gemeente Anderlecht beheert de volgende projecten :

Aankoop van de (gedeeltelijke) percelen die nodig zijn voor de realisatie van het park van de Kleine Zenne

De doelstelling bestaat erin om de Ninoofsepoort te verbinden met de site van de slachthuizen door een park dat rechtlijnig is met de oude loop van de Kleine Zenne.

Verbetering van de hoek gevormd door de Waskaarsstraat en het toekomstige park van de Kleine Zenne

De ambitie is om er een woongebouw te creëren met twee kwaliteitsvolle gevels.

Creatie van nieuwe openbare ruimte tussen de Ropsy Chaudronstraat en de Jules Ruhlstraat

Het project bestaat erin om het gebouw op de hoek van deze straten af te breken en de kwaliteit van de openbare ruimte op deze plaats te verbeteren.

Stedenbouwkundige vergunning - Plan

Ontwikkeling van het socio-economische luik

Er werd een projectoproep opgestart teneinde de maatschappelijke acties en de acties voor het collectieve leven te ondersteunen. Vijf gemeentelijke projecten en zes intergemeentelijke projecten, waarvan de acties zich ontwikkelen in de gemeenten Anderlecht en Sint-Jans-Molenbeek alsook in de stad Brussel, werden geselecteerd.

Ontdek de projecten