DWC Bizet

« Bizet » is het 13de Duurzaam Wijkcontract (DWC) dat door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekend werd aan de gemeente Anderlecht.

Het programma zal van 2020 tot 2024 plaatsvinden en het einde van de werken is voorzien voor 2026.

Perimeter

De voorlopige perimeter van het DWC wordt begrensd door de Bergensesteenweg, de Frans van Kalkenlaan, de Paepsemlaan, het kanaal Brussel-Charleroi (Biestebroekkaai en Veeweidekaai), de Wolvenstraat, de Guillaume Melckmanslaan, de Waxweilerlaan, de Volhardingslaan en de Mensenrechtenlaan.

Programmering van het wijkcontract

Het jaar 2020 wordt besteed aan de uitwerking van het basisdossier van het DWC, dat bestaat uit een diagnose van de wijk, de prioriteiten voor het DWC en een voorontwerp van zijn programma. Een Milieueffectenrapport (MER), dat de impact van het programma op het leefmilieu van de bewoners van de wijk bestudeert, zal eveneens gerealiseerd worden.

Het programma zou op het einde van 2020 door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest goedgekeurd moeten worden.

Vindt hier alle documenten van het basisdossier terug