DWC Bizet

« Bizet » is het 13de Duurzaam Wijkcontract (DWC) dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft toegekend aan de gemeente Anderlecht. Het programma loopt van 2021 tot 2027.

Perimeter

De voorlopige perimeter van het DWC wordt begrensd door de Bergensesteenweg, de Frans van Kalkenlaan, de Paepsemlaan, het kanaal Brussel-Charleroi (Biestebroekkaai en Veeweidekaai), de Wolvenstraat, de Guillaume Melckmanslaan, de Waxweilerlaan, de Volhardingslaan en de Mensenrechtenlaan.

Programmering van het wijkcontract

Het jaar 2020/2021 is gewijd aan de opstelling van het basisdossier van het DWC, dat een diagnose van de wijk, de prioritaire doelstellingen van het DWC en het ontwerpprogramma ervan omvat. Deze hele studiefase werd ook begeleid en gestuurd door een milieueffectrapport (MER), teneinde de gevolgen van het programma voor het milieu van de wijkbewoners te bestuderen.

Het ontwerpprogramma van het DWC Bizet, alsook het ontwerp van het milieueffectrapport werden van 20 januari 2021 tot 18 februari 2021 aan het openbaar onderzoek onderworpen, op 25 februari 2021 aan de Overlegcommissie voorgelegd en op 25 maart 2021 ter goedkeuring aan de Gemeenteraad voorgelegd, en vervolgens op 31 maart 2021 aan de Regering.

Vindt hier alle documenten van het basisdossier terug

 

Archieven