Vernieuw je bewonerskaart op tijd!

Ter herinnering: vanaf 1 februari treedt een nieuw parkeerreglement in werking in Anderlecht. Onze gemeente heeft zich aangesloten bij de aanbevelingen van parking.brussels teneinde de mobiliteit en het parkeren voor de bewoners te bevorderen. De nieuwe bewonerskaart is één of twee jaar geldig en kost 15 euro per jaar. Vergeet niet om ze op tijd te vernieuwen in het kantoor van parking.brussels (Frankrijkstraat 95), via e-mail of op IRISbox.

DWC Bizet | Oproep tot blijk van belangstelling

Het DWC Bizet voorziet de ontwikkeling van woningen en openbare voorzieningen op de parking Bizet; in afwachting daarvan zullen op het perceel tijdelijke initiatieven worden genomen om het terrein nieuw leven in te blazen en de sociale samenhang binnen de perimeter van het DWC te versterken.

Wij delen u mee dat de einddatum voor het indienen van de kandidaturen betreffende de oproep tot blijk van belangstelling voor het tijdelijke gebruik van de parking Bizet verplaatst is naar 10 februari 2022 om 12u00.

Meer info
Reglement
Kandidatuurformulier
Projectfiche Bizet parking

Oproep tot vrijwilligers om een reserve van vergoede senioren te vormen voor 2022

De gemeente (pool Seniorenbeleid) is op zoek naar senioren (ouder dan 60 jaar) om als vrijwilliger (met vergoeding) haar actie op het gebied van het seniorenbeleid te versterken.

U kunt ons helpen door activiteiten, begeleiding of opleidingen voor te stellen in het kader van onze drie jaarprogramma's:

  • Web Seniors 1070 (kantoorsoftware, internet, Facebook, Messenger en WhatsApp, smartphone...) Concrete voorgestelde activiteit:
       
  • Activ'in 1070 (sport, knutselen, ambachten, muziek, welzijn, taallessen ...) Concrete voorgestelde activiteit:
        
  • Activ'in, cultureel programma Seniors 1070 (lezingen, literatuur, spel workshops, excursies of culturele bezoeken...)

Concrete voorgestelde activiteit:

  • Wij bieden u een forfaitaire vergoeding overeenkomstig de regels voor vrijwilligerswerk, begeleiding en een aangename werkomgeving.
  • Er zullen regelmatig teamvergaderingen worden georganiseerd om contacten te leggen en te coördineren.
  • Als u of iemand die u kent ervaring, vaardigheden en de nodige tijd heeft, neem dan contact met ons op.

Formulier

Coördinator van het vergoed vrijwilligerswerk voor senioren: Marie Cortvrient - 0498 588 994 - mcortvrient@anderlecht.brussels

Gemeentesites

Gemeentebestuur Anderlecht

Raadsplein 1, B-1070 Brussel

 +32 (0)2 558 08 00

 info@anderlecht.brussels