Aanvraag van permanente verblijfsvergunning

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

De Europese onderdanen in het bezit van een E/EU kaart of diegene die nog niet zijn ingeschreven in België moeten zich richten tot de afdeling "Europese burgers".

Aanvraag van permanente verblijfsvergunning

Voor wie?

Houders van kaart F  

Personen die houder zijn van kaart F zijn verplicht een aanvraag voor een permanente verblijfsvergunning in te dienen (bijlage 22) wanneer hun F-kaart verloopt.

Om te voorkomen dat u moet betalen voor een tweede F-kaart die slechts vijf maanden geldig zou zijn, mag u deze aanvraag echter 5 maanden tot de dag voor het einde van de geldigheid van uw F-kaart indienen.

Hiervoor heeft u uw verblijfsvergunning en een geldig nationaal identiteitsbewijs nodig.

De dienst Vreemdelingenzaken heeft 5 maanden de tijd om over deze aanvraag te beslissen.

Zodra deze periode is verstreken, wordt er een oproeping naar uw huis gestuurd om u uit te nodigen de F+ kaart te komen bestellen.

Prijs van de bjlage 22

11 euro (Enkel met Bancontact)

Wat heeft u nodig voor de F+ kaart?

  • Uw verblijfsvergunning
  • Uw oproeping
  • 29,60 euro

Een K-kaart verkrijgen (oud C-kaart)

Onder bepaalde voorwaarden kunnen houders van een B-kaart die een ononderbroken verblijf van 5 jaar hebben genoten, toestemming krijgen om zich te vestigen door een aanvraag in te dienen (bijlage 16).

Hiervoor heeft u uw nationale paspoort en een uittreksel uit het strafregister nodig.    

De dienst Vreemdelingenzaken heeft 5 maanden de tijd om over deze aanvraag te beslissen.

Zodra deze periode is verstreken, wordt er een oproeping naar uw huis gestuurd om u uit te nodigen de K-kaart (Oud C-kaart) te komen bestellen.

Prijs bijlage 16 

11 euro (Enkel met Bancontact)

Wat heeft u nodig voor de K kaart (oud-C-kaart)?

  • Uw verblijfsvergunning
  • Uw oproeping
  • 29,60 euro

Een L-kaart verkrijgen

Onder bepaalde voorwaarden kunnen houders van A-, B-, H-, K/C-, F- en F+-kaarten die al vijf jaar zonder onderbreking legaal in het land verblijven, toestemming krijgen om zich te vestigen door een aanvraag in te dienen (bijlage 16).

Hiervoor heeft u uw nationale paspoort nodig, een uittreksel uit uw strafregister, een bewijs van stabiele, regelmatige en voldoende bestaansmiddelen en een bewijs dat u gedekt bent door een ziekteverzekering (mutualiteit).   

De dienst Vreemdelingenzaken heeft 5 maanden de tijd om over deze aanvraag te beslissen.

Zodra deze periode is verstreken, wordt er een oproeping naar uw huis gestuurd om u uit te nodigen de L-kaart (oud D-kaart) te komen bestellen.

Prijs bijlage 16

11 euro (Enkel met Bancontact)

Wat heeft u nodig voor de D kaart?

  • Uw verblijfsvergunning
  • Uw oproeping
  • 29,60 euro