Schrapping voor het buitenland en Tijdelijke afwezigheid

OPGEPAST : onze diensten helpen jullie graag verder in het FRANS en het NEDERLANDS  met de stappen die jullie moeten ondernemen. Indien u echter één van deze talen niet machtig bent wordt u   aangeraden om met een TOLK te komen zodat we u de best mogelijke dienstverlening  kunnen bieden.

 

Aangifte van tijdelijke afwezigheid

Opgelet: Het verzoek kan ook per e-mail worden gedaan aan vreemdelingen@anderlecht.brussels.

Geef de duur van de afwezigheid aan, het land waar u zich bevindt tijdens uw afwezigheid en een kopie van beide zijden van uw verblijfsvergunning.

In geval van vertrek naar het buitenland voor een periode die gelijk is aan of langer is dan drie maanden, is het noodzakelijk om het gemeentebestuur op de hoogte te stellen van uw afwezigheid. Zo loopt u geen risico om geschrapt te worden uit het bevolkingsregister.

Een tijdelijke afwezigheid mag niet langer dan een jaar duren.

U kunt deze echter een keer verlengen, waardoor u twee jaar tijdelijk afwezig kunt zijn.

Wat heeft u nodig?

    • Uw verblijfsvergunning


Beëindiging van uw tijdelijke afwezigheid

Opgelet: de informatie kan ook per e-mail worden verstuurd naar vreemdelingen@anderlecht.brussels.

Zodra u terugkeert, moet u uw aanwezigheid op Belgisch grondgebied opnieuw melden om de vermelding van uw afwezigheid te laten opheffen. Deze opheffing wordt uitgevoerd na controle van uw daadwerkelijke aanwezigheid door een wijkagent.

 

Schrapping voor het buitenland

VOOR WIE?

Als u zich in het buitenland gaat vestigen, moet u dit uiterlijk de dag voor uw vertrek melden.

HOE?

Deze procedure vereist geen afspraak. Klik hier voor meer informatie.

 

Voor Belgische burgers, klik hier voor meer informatie.

WAT HEEFT U NODIG?

  • De verblijfsvergunning van alle gezinsleden;
  • Een foto.

PRIJS?

Gratis